Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý chậm trễ hoặc hư hỏng

Điều gì xảy ra nếu các tài sản giá trị trong hành lý ký gửi của tôi bị mất?

Ngoại trừ trong quá trình vận chuyển quốc tế theo Công ước Warsaw hoặc Montreal, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, hư hỏng hoặc chậm trễ trong việc giao các mặt hàng có giá trị chứa trong hành lý ký gửi hoặc hành lý xách tay. Hãy xem Thông tin hành lý của chúng tôi để biết thêm chi tiết.