Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý chậm trễ hoặc hư hỏng

Tôi có thể theo dõi hành lý bị chậm trễ của mình sau khi báo cáo với nhân viên không?

Chúng tôi nhập chi tiết hành lý của tất cả hành khách vào Hệ thống theo dõi WorldTracer. Do đó, quý khách có thể theo dõi hành lý trực tuyến bằng mã tham chiếu 10 ký tự của mình. Truy cập vào trang web WorldTracer dành cho Cathay Pacific nếu quý khách muốn theo dõi hành lý của mình.