Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý chậm trễ hoặc hư hỏng

Tôi yêu cầu bồi thường cho hành lý đến chậm hoặc bị hư hỏng như thế nào?

Nếu đã có số tham chiếu, quý khách có thể điền vào Mẫu yêu cầu bồi thường hành lý trực tuyến, có thể truy cập tại trang Thông tin hành lý.

Nếu quý khách không có số tham chiếu, vui lòng liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Hành lý tại địa phương của chúng tôi.

Sau khi đã điền xong mẫu, quý khách sẽ được gửi một email xác nhận sẽ nhắc quý khách đính kèm các tài liệu hỗ trợ.