Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý ký gửi miễn cước

Có hành lý miễn cước dành cho thú cưng không?

Không có hành lý miễn cước cho thú cưng đi dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay của Cathay Pacific. Phí hành lý sẽ được tính dựa trên tổng trọng lượng của thú cưng và đồ chứa thú cưng. Vui lòng tham khảo trang Đi cùng thú cưng để biết chi tiết đầy đủ.