Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý ký gửi miễn cước

Có hành lý miễn cước bổ sung không nếu tôi đi cùng trẻ sơ sinh?

Nếu em bé của quý khách không cần mua vé, quý khách thường sẽ nhận được hạn mức một kiện hành lý ký gửi miễn phí (bất kể hạng vé). Tuy nhiên trọng lượng hành lý miễn cước và trọng lượng tối đa của hành lý có thể được chia sẻ sẽ thay đổi tùy theo loại vé mà quý khách đã mua. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang thông tin về hành lý để kiểm tra chính xác hạn mức hành lý miễn cước dựa trên hành trình của quý khách.