Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý ký gửi miễn cước

Có hành lý miễn cước bổ sung cho thiết bị thể thao không?

Không áp dụng hành lý miễn cước bổ sung khi mang thiết bị thể thao, nhưng vẫn có thể mang như một phần của hành lý miễn cước ký gửi của quý khách.

Nếu vượt quá tiêu chuẩn hành lý miễn cước, quý khách sẽ phải trả thêm phí hành lý. Vui lòng tham khảo trang Thiết bị thể thao  để biết chi tiết đầy đủ.