Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý ký gửi miễn cước

Tôi nên đóng gói pin lithium như thế nào?

Phải tắt pin lithium được lắp trong thiết bị với các biện pháp để đảm bảo chúng không vô tình bị bật khi được đặt trong hành lý. Các cực của pin lithium dự phòng chỉ được phép mang theo trong hành lý xách tay, phải được bảo vệ khỏi bị hiện tượng ngắn mạch. Vui lòng kiểm tra chi tiết để biết tư vấn đóng gói pin lithium.