Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hành lý xách tay miễn cước

Tôi có thể mang theo keo xịt tóc lên máy bay không?

Có, quý khách được phép mang theo số lượng giới hạn thuốc và đồ dùng vệ sinh cá nhân (chẳng hạn như keo xịt tóc) trên máy bay.

Tuy nhiên, có một số đồ vật bị hạn chế quý khách không nên mang theo lên máy bay. Vui lòng tham khảo phần Thông tin về hành lý để biết chi tiết đầy đủ.