Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Sân bay Quốc tế Phuket

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

New International Terminal Area G.

Opening hours
2 hours and 30 minutes to 40 minutes prior to scheduled departure time

(Check-in counters are closed punctually 40 minutes before scheduled departure time)

Phòng chờ Phòng chờ Royal Orchid [Tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới]
Thông tin hải quan

All passengers are entitled to the following duty-free quota:

Tobacco Products:
200 Cigarettes or 250 Grams of Tobacco or 50 Cigars

Alcoholic Beverages:
1 litre of wine or spirits

Others:
1 still camera with 5 rolls of film
1 movie camera with 3 rolls of 8 or 16 mm film