Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Sân bay Manchester

Thông tin về sân bay

Quầy làm thủ tục chuyến bay

Terminal 2

Opening hours
08:00 - 10:10 (1 - 30 November 2021)

Thông tin hải quan

Your duty free allowance could vary depending on where you travel from and which nation in the United Kingdom you are going.

For details, please refer to the latest information published by the UK Government.