โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

ถ้าท่านเดินทางร่วมกับทารกหรือเด็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 36 เดือน (ต่ำกว่า 3 ปี) ท่านสามารถนำเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ท่านมีอยู่แล้วขึ้นเครื่องบินไปด้วยได้

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

ถ้าท่านเดินทางร่วมกับทารกหรือเด็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 36 เดือน (ต่ำกว่า 3 ปี) ท่านสามารถนำเบาะนั่งนิรภัยสำหรบเด็กที่ท่านมีอยู่แล้วขึ้นเครื่องบินไปด้วยได้ (แต่ไม่อนุญาตสำหรับบูสเตอร์ซีท) เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กซึ่งลูกของท่านใช้เป็นประจำอยู่แล้วจะทำให้เด็กรู้สึกคุ้นเคย และให้ความรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจมากกว่าเบาะนั่งนิรภัยอื่น

การเดินทางโดยพกพาเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กไปด้วย

 • ท่านต้องซื้อที่นั่งผู้โดยสารแยกต่างหากสำหรับทารก/เด็กที่ต้องการใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กบนเครื่องบิน
 • ทารก/เด็กเล็กที่นั่งบนเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กจะต้องเดินทางพร้อมกับพ่อ/แม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งนั่งในที่นั่งผู้โดยสารที่อยู่ติดกัน 
 • พ่อ/แม่หรือผู้ร่วมเดินทางจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กเข้ากับที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบิน 
 • เนื่องจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กอาจไม่สามารถใช้ได้กับที่นั่งผู้โดยสารในเครื่องบินบางประเภทของเรา

  โปรดดูตารางด้านล่างว่าการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กสามารถทำได้ในชั้นโดยสารและประเภทของเครื่องบินที่กําหนดให้กับเที่ยวบินของท่านหรือไม่ เนื่องจากที่นั่งบนเครื่องบินบางประเภทไม่สามารถติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยได้ เราจึงขอแนะนําให้ท่านโทรติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเรา หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน โดยดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เพื่อยืนยันว่าเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กของท่านสามารถใช้ได้
   
ประเภทของเครื่องบิน ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นประหยัด
777-300ER (77W/ 77A)# สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้
777-300ER (77W/ 77K)# ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้
777-300 (773/77P)* ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A350-900 (359/35G)# ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้
A350-1000 (351/35J)# ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้
A330-300 (333/ 33K) ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้
A330- 300 (333/33E) ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A330- 300 (333/33J) ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A330-300 (333/33P)* ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A330-300 (333/33B) ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A330-300 (333/33C)* ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A330-300 (333/33R) สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A330-300 (333/33H) ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A321-200 (321/321) ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A321neo (32Q/32Q) ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 สามารถใช้ได้
A320-200 (320/320) ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้1 ไม่สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้

*สำหรับเครื่องบินที่ระบุนี้ ไม่อนุญาตให้นำเบาะนั่งนิรภัยสำหรับทารก/เด็กซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวขึ้นเครื่องได้

# ไม่สามารถติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กไว้บนที่นั่งบนเครื่องบินตามที่ระบุได้ เนื่องจากที่นั่งดังกล่าวติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบถุงลมไว้แล้ว

1ไม่มีชั้นโดยสารนี้บนเครื่องบินนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยหรือสายรัดนิรภัยได้

เบาะนั่งนิรภัยสําหรับเด็กต้อง

 • เหมาะสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 36 เดือน (ต่ำกว่า 3 ปี)
 • เป็นแบบหันไปข้างหน้าและยังสามารถใช้งานได้ดี
 • อนุญาตให้ใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปทางด้านหลังได้ หากการใช้เบาะนั่งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสะดวกของผู้โดยสารท่านอื่น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับที่นั่งที่กำหนดไว้สำหรับท่าน
 • มีโครงสร้างอย่างดี (เช่น กรอบพลาสติก) และถ้ามีโครงสร้างด้านนอกและโครงช่วงล่างที่แยกต่างหาก ส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องยึดไว้ด้วยกันอย่างปลอดภัย
 • ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ท่านสามารถล็อกได้โดยง่ายและรวดเร็วและสามารถป้องกันบุตรของท่าน
 • บุตรของท่านต้องไม่สามารถปรับหรือเลื่อนสายรัดของเบาะนั่งนิรภัยได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย สายรัดควรเป็นแบบปลดข้างเดียว (single-release) ที่ยึดตัวเด็กไว้ตรงตำแหน่งตัก ลำตัว และไหล่สองข้าง โดยมีแถบสายรัดที่มีความกว้างอย่างน้อย 25 มม. (1 นิ้ว)

ข้อกำหนดบนเครื่องบินของเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

 • เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กต้องได้รับการติดตั้งอยู่บนที่นั่งของผู้โดยสารอย่างปลอดภัยตลอดเที่ยวบิน
 • ไม่ควรใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่มาคาดทับตัวทารกหรือบุตรที่ยังเด็กของท่านซึ่งนั่งอยู่บนเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กซึ่งมีสายรัดในตัวอยู่แล้ว และหัวเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งบนเครื่องบินสำหรับผู้ใหญ่ไม่ควรคาดทับบนส่วนโครงย่อยใด ๆ ของเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หลังจากที่ได้รัดเข็มขัดให้แน่นแล้ว

เบาะนั่งนิรภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

 • องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency- EASA) ETSO-C100b
 • องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration - FAA) TSO-C100, TSO-C100a, TSO-C100b หรือ TSO-C100c
 • ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปตามข้อบังคับ ECE 44
 • มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับยานยนต์ของสหรัฐฯ (United States Federal Motor Vehicle Safety Standard) FMVSS 213
 • มาตรฐานของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (AS/NZS) 1754

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ของเรา หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่านและแจ้งให้พวกเขาทราบหากท่านต้องการความช่วยเหลือพิเศษใด ๆ สำหรับทารกหรือบุตรของท่าน