โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์

ถ้าท่านเดินทางร่วมกับทารกหรือเด็กอายุ 0 ถึง 36 เดือน (ต่ำกว่า 3 ปี) ท่านสามารถนำเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ของท่านขึ้นเครื่องบินไปด้วย

เบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์

หากท่านเดินทางร่วมกับทารกหรือเด็กอายุ 0 ถึง 36 เดือน (ต่ำกว่า 3 ปี) ท่านสามารถนำเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ของท่านขึ้นเครื่องบินไปด้วย (แต่ไม่อนุญาตสำหรับบูสเตอร์ซีท) เบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ซึ่งลูกของท่านใช้เป็นประจำอยู่แล้วจะทำให้เด็กรู้สึกคุ้นเคย และช่วยให้ความรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจมากกว่าเบาะนั่งนิรภัยอื่น

การเดินทางโดยมีเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์

 • ท่านต้องซื้อที่นั่งผู้โดยสารต่างหากสำหรับเด็กทารก/เด็กที่ต้องการใช้ที่นั่งนิรภัยในรถยนต์บนเครื่องบิน
 • เด็กทารก/เด็กเล็กที่นั่งบนเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์จะต้องเดินทางพร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่งนั่งในที่นั่งผู้โดยสารที่อยู่ติดกัน 
 • พ่อแม่/ผู้ร่วมเดินทางจะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์เข้ากับที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบิน 
 • เนื่องจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ที่นั่งนิรภัยในรถยนต์อาจไม่สามารถใช้ได้กับที่นั่งผู้โดยสารบางส่วนในเครื่องบินของเรา

  โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อให้ทราบว่า ท่านสามารถติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ในชั้นที่นั่งที่ต้องการและบนเครื่องบินที่กำหนดไว้สำหรับเที่ยวบินของท่านได้หรือไม่ เนื่องจากที่นั่งนิรภัยสำหรับรถยนต์อาจไม่สามารถติดตั้งกับที่นั่งบนเครื่องบินบางรุ่นได้ และขอแนะนำว่าท่านควรโทรศัพท์ติดต่อ ศูนย์บริการในทั่วโลก ของเรา หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถใช้เบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ของท่านได้
   
รูปแบบเครื่องบิน ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นประหยัด
777-300ER (77W/ 77A)# ที่มีจำหน่าย ไม่เกี่ยวข้อง ที่มีจำหน่าย ที่มีจำหน่าย
777-300ER (77W/ 77H)# ที่มีจำหน่าย ไม่เกี่ยวข้อง ที่มีจำหน่าย ที่มีจำหน่าย
777-300ER (77W/ 77K)# ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ที่มีจำหน่าย ที่มีจำหน่าย
777-300 (773/ 77P)* ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย
A350-900 (359/ 35G)# ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย ที่มีจำหน่าย ที่มีจำหน่าย
A350-1000 (351/35J)# ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย ที่มีจำหน่าย ที่มีจำหน่าย
A330-300 (333/33K) ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ที่มีจำหน่าย ที่มีจำหน่าย
A330- 300 (333/33E) ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย
A330- 300 (333/33J) ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย
A330-300 (333/33P)* ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย
A330-300 (333/33C)* ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย
A330-300 (333/33R) ที่มีจำหน่าย ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย
A330-300 (333/33H) ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย
A321-200 (321/321) ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย
A320-200 (320/320) ไม่เกี่ยวข้อง1 ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง1 ที่มีจำหน่าย

*ในเครื่องบินบางลำ ไม่อนุญาตให้นำเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์สำหรับทารก/เด็กเล็ก ที่เป็นของส่วนตัวของท่านขึ้นเครื่อง และเราไม่มีที่นั่งที่มีระบบยึดเหนี่ยวสำหรับเด็ก

# ไม่สามารถติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ไว้บนที่นั่งบนเครื่องบินตามที่ระบุได้ เนื่องจากที่นั่งดังกล่าวติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบถุงลมไว้แล้ว

1 ไม่มีชั้นที่นั่งโดยสารนี้บนเครื่องบินนี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยหรือสายรัดนิรภัยได้

เบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์จำเป็นจะต้อง

 • เหมาะสำหรับทารกและเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 36 เดือน (ต่ำกว่า 3 ปี)
 • เป็นแบบหันไปข้างหน้าและยังสามารถใช้งานได้ดี
 • อนุญาตให้ใช้เบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์แบบหันหน้าไปทางด้านหลังได้ หากการใช้เบาะนั่งดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสะดวกของผู้โดยสารท่านอื่น ท่านสามารถติดต่อ แผนกสำรองที่นั่ง ของเราเพื่อขอเลือกที่นั่งสำหรับเบาะนั่งนิรภัย
 • มีโครงสร้างอย่างดี (เช่น กรอบพลาสติก) และถ้ามีโครงสร้างด้านนอกและโครงช่วงล่างที่แยกต่างหาก ส่วนต่างๆ เหล่านั้นจะต้องยึดไว้ด้วยกันอย่างปลอดภัย
 • ได้รับการออกแบบในลักษณะที่ท่านสามารถล็อกได้โดยง่ายและรวดเร็วและสามารถป้องกันบุตรของท่าน
 • บุตรของท่านต้องไม่สามารถปรับหรือเลื่อนสายรัดของเบาะนั่งนิรภัยได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย สายรัดควรเป็นแบบปลดข้างเดียว (single-release) ที่ยึดตัวเด็กไว้ตรงตำแหน่งตัก ลำตัว และไหล่สองข้าง โดยมีแถบสายรัดที่มีความกว้างอย่างน้อย 25 มม. (1 นิ้ว)

ข้อกำหนดบนเครื่องบินของเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์

 • เบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ต้องติดตั้งอยู่บนที่นั่งของผู้โดยสารอย่างปลอดภัยตลอดเที่ยวบิน
 • ไม่ควรใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่มาคาดทับตัวทารกหรือบุตรที่ยังเด็กของท่านซึ่งนั่งอยู่บนเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ซึ่งมีสายรัดในตัวอยู่แล้ว และหัวเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งบนเครื่องบินสำหรับผู้ใหญ่ไม่ควรคาดทับบนส่วนโครงย่อยใดๆ ของเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ หลังจากที่เข็มขัดได้ถูกรัดให้แน่นแล้ว

เบาะนั่งนิรภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

 • องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency- EASA) ETSO-C100b
 • องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration - FAA) TSO-C100, TSO-C100a, TSO-C100b หรือ TSO-C100c
 • ข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปตามข้อบังคับ ECE 44
 • มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับยานยนต์ของสหรัฐฯ (United States Federal Motor Vehicle Safety Standard) FMVSS 213
 • มาตรฐานของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ (AS/NZS) 1754

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะใดๆ สำหรับทารกหรือเด็กเล็กของท่าน โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของเราหรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน

ดูข้อมูลติดต่อแผนกสำรองที่นั่ง