• ภาพรวมเที่ยวบิน

 • ลงชื่อเข้าใช้ / สมัครoneworld
  icon
  วิธีการสั่งซื้อ

  ท่านสามารถสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ได้ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินตามตารางเวลา ดังนี้

  #สมาชิก Cathay สามารถชําระเงินด้วย Miles Plus Cash

  icon
  คุณสมบัติของการได้รับสิทธิ์
  • การสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้านี้ มีให้บริการสำหรับบางเที่ยวบินที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดย Cathay Pacific เท่านั้น2
  • เที่ยวบินทั้งหมดในการจองของท่านต้องทําการตลาดและดําเนินงานโดย Cathay Pacific (หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 160)

  ท่านสามารถสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าสำหรับการจองที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในเวลาที่ซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของเรา1 ท่านสามารถตรวจสอบว่าการจองของท่านมีสิทธิ์หรือไม่ โดยเข้าสู่ระบบและไปที่จัดการการจอง หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

  1การสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าจะไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและไปที่จัดการการจอง หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าและดำเนินการหลังจากที่ซื้อบัตรโดยสารของท่าน

  • การจองค่าโดยสารชั้นประหยัด (หรือท่านอาจพิจารณาการจองค่าโดยสารแบบ Economy Essential หรือค่าโดยสารแบบ Economy Flex ซึ่งกำหนดให้มีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจำนวนสองชิ้น)
  • การจองที่มีผู้โดยสารตั้งแต่สี่คนขึ้นไป
  • การจองแบบหลายเมืองหรือการหยุดแวะพักระหว่างทาง

  2การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าไม่มีให้บริการในบางกรณี รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะกรณีต่อไปนี้

  • การเดินทางจาก/ไปยังอินเดีย
  • การเดินทางไปมะนิลา (เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคมเท่านั้น)
  • การจองแบบหลายเมืองหรือการหยุดแวะพักระหว่างทางไปยัง/จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

  ค่าธรรมเนียมของการซื้อสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

  ท่านสามารถตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตและราคาของน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าในขณะสั่งซื้อบัตรโดยสารที่เว็บไซต์ของเรา หรือโดยการเข้าสู่ระบบจัดการการจอง

  จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

  • ต่อชิ้น
  • สูงสุดสามชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

  โปรดไปที่หน้า ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ ของเราเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่าน

  โปรดทราบว่าเราจะไม่รับสัมภาระที่มีน้ำหนักต่อชิ้นเกิน 32 กก./70 ปอนด์ หรือขนาดความยาวต่อชิ้นรวมทั้งสิ้นเกิน 203 ซม./80 นิ้ว เว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ขนาดความยาวรวมทั้งสิ้นของสัมภาระของท่าน หมายถึง ผลรวมของความกว้าง ความสูง และความยาว

  สิ่งของที่มีน้ำหนัก/ขนาดเกินกว่าที่กำหนดไว้ ต้องบรรจุใหม่โดยแบ่งออกเป็นชิ้นที่เล็กลง ไม่เช่นนั้น ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยเที่ยวบินดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สัมภาระของท่านมีขนาดใหญ่และ/หรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด โปรดติดต่อ ‭ฝ่ายบริการลูกค้า ก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ

  มีบริการพิเศษสำหรับอุปกรณ์กีฬา, เครื่องดนตรี, อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าของเราไม่สามารถใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับสัมภาระทางการทูตได้

  โปรดไปที่หน้า ค่าน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินและสัมภาระที่มีขนาดใหญ่พิเศษ

  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าโดยดำเนินการร่วมกับการจองเที่ยวบินของท่านภายในเส้นทางเดียวกัน หากท่านเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินทางออนไลน์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เพื่อโอนน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าของท่านไปยังเที่ยวบินใหม่ โดยดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินใหม่

  หากท่านเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินของท่านไปเป็นเส้นทางอื่น หรือยกเลิกการจองของท่าน ค่าธรรมเนียมสำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าที่ท่านได้ชำระเงินแล้วจะถูกริบ และไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

  นโยบายการคืนเงินของเรา

  การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นในบางกรณีดังต่อไปนี้

  • หากเราได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินของท่าน
  • ถ้าท่านอัปเกรดที่นั่งไปเป็นชั้นโดยสารที่สูงขึ้นโดยใช้ไมล์สะสม Asia Miles, การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ หรือโดยการชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสารในเส้นทางเดียวกัน
  • หากท่านเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของท่านใหม่จากบัตรโดยสารประเภท Economy Light ไปเป็นประเภท Economy Essential หรือ Economy Flex ในเส้นทางเดียวกัน
  • หากท่านเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางในเส้นทางเดียวกันซึ่งอยู่ภายในช่วงเวลายกเว้นการเดินทาง (Blackout Period)
  • หากเราจองเที่ยวบินใหม่ให้ท่านเป็นเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น

  หากกรณีของท่านเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ท่านสามารถขอรับการคืนเงินค่าสัมภาระเพิ่มเติมที่ซื้อล่วงหน้าได้

  โปรดทราบว่าหากท่านมีสัมภาระจริงน้อยกว่าน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าของท่าน ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

  วิธีการขอคืนเงิน

  การขอคืนเงินนี้ต้องแจ้งภายใน 30 วันหลังจากวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินเริ่มแรกของท่าน โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

  การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินและวิธีการชำระเงินแบบเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ หากท่านได้สั่งซื้อด้วย Miles Plus Cash น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าของท่านที่ใช้ไปแล้ว ถ้ามี จะถูกหักออกจากจํานวนเงินที่ชําระเป็นเงินสดก่อน จากนั้น จะหักยอดเงินคงเหลือออกจากจำนวนเงินที่ชำระด้วยไมล์* จํานวนเงินคงเหลือสําหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้จะได้รับการคืนเป็นไมล์สะสมและ/หรือเงินสด

  *โปรดทราบว่าจํานวนเงินที่ชําระเป็นเงินสดและไมล์ในระหว่างการซื้อจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนของบัตรโดยสารทั้งหมดและอุปกรณ์พิเศษด้านการเดินทางที่สั่งซื้อภายในธุรกรรมรายการเดียว

  1. โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะช่วยให้ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกโดย Cathay Pacific (หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 160) สำหรับบางเส้นทางที่ระบุ (โดยเที่ยวบินทั้งหมดในการจองที่ทำการตลาดและดําเนินงานโดย Cathay Pacific) สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ ในอัตราส่วนลดจากค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมมาตรฐานที่เรียกเก็บที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
  2. การสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้านั้นไม่สามารถทำได้สำหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อแต่ละเที่ยว และท่านต้องซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าสําหรับแต่ละช่วงการเดินทางที่เช็คอินแล้ว (การเดินทางเที่ยวเดียวตลอดเส้นทาง) ของการจองของท่าน
  3. การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้านี้ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามตารางเวลาของเที่ยวบินแรกของแต่ละช่วงการเดินทางที่เช็คอินแล้วของการจองของท่าน
  4. น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าต้องเป็นไปตามข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบิน Cathay Pacific กำหนดไว้ Cathay Pacific จะไม่รับสัมภาระใด ๆ ที่มีขนาดและน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด
  5. บริการน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะไม่มีให้สำหรับการจอง/บัตรโดยสารประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
   • การจองที่ยังไม่ได้ออกบัตรโดยสาร
   • บัตรโดยสารสําหรับทารกที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง
   • บัตรโดยสารสําหรับที่นั่งพิเศษที่จองไว้สําหรับผู้โดยสารคนเดียวกัน
   • บัตรโดยสารสำหรับหมู่คณะ
   • บัตรโดยสารลดราคาสําหรับอุตสาหกรรมและตัวแทน
   • บัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินอื่น
  6. การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าจะไม่เปิดให้บริการในช่วงเวลายกเว้นการเดินทาง (Blackout Period) ช่วงเวลายกเว้นการเดินทางบางช่วงจะมีผลบังคับใช้กับบางเส้นทางบินและในระยะเวลาการเดินทางที่กำหนดไว้
  7. ผู้โดยสารไม่สามารถใช้การสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าเพื่อชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสัมภาระทางการทูตได้
  8. ในกรณีที่ผู้โดยสารตั้งแต่สองท่านขึ้นไปจองบัตรโดยสารร่วมกัน และได้ชำระเงินสำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อแบบรวมหรือแบ่งปันน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมในกลุ่มเดียวกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องเช็คอินพร้อมกันเพื่อเป็นการยอมรับอัตราค่าธรรมเนียมของน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้า หากไม่ปฏิบัติตาม อาจส่งผลให้มีค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมา
  9. การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าเป็นบริการที่ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ หากผู้โดยสารตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทางในเส้นทางเดิม ผู้โดยสารสามารถโอนค่าธรรมเนียมของน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าไปยังเที่ยวบิน/วันเดินทางใหม่ได้ โดยดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินใหม่ น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้านี้ไม่สามารถโอนไปยังเมืองต้นทาง เมืองปลายทาง รายการจองอื่น หรือไม่สามารถโอนให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้ และจะถูกริบหากไม่มีการใช้บริการ
  10. หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่สมัครใจ สิทธิ์สำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific
  11. ค่าน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้านี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ Cathay Pacific จะดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าให้แก่ท่านถ้าไม่มีการใช้บริการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขดังนี้
   • เที่ยวบินถูกยกเลิกโดย Cathay Pacific
   • ผู้โดยสารอัปเกรดไปยังชั้นโดยสารที่สูงขึ้นโดยใช้ไมล์สะสม Asia Miles, การอัปเกรดที่นั่งที่จองได้ หรือโดยการชำระส่วนต่างของค่าโดยสารในเส้นทางเดียวกัน
   • ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงการจองใหม่จากบัตรโดยสารประเภท Economy Light ไปเป็นประเภท Economy Essential หรือ Economy Flex ในเส้นทางเดียวกัน
   • ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเป็นเที่ยวบินอื่น/วันเดินทางอื่นในเส้นทางเดียวกันซึ่งอยู่ภายในช่วงเวลายกเว้นการเดินทาง (Blackout Period)
   • Cathay Pacific ได้เปลี่ยนแปลงให้ผู้โดยสารเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  12. หากต้องการขอคืนเงิน ผู้โดยสารต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกเดินทางเดิมของเที่ยวบินที่ได้สั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า 
  13. หาก Cathay Pacific พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โดยสารมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน การคืนเงินดังกล่าวจะดําเนินการเฉพาะในจํานวนที่เรียกเก็บแต่แรกเท่านั้น โดยดำเนินการในรูปแบบและสกุลเงินแบบเดิมที่ผู้โดยสารได้ดำเนินการ ณ เวลาที่สั่งซื้อ ถ้าทําการซื้อด้วย Miles Plus Cash ส่วนของน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าและใช้ไปแล้ว ถ้ามี จะถูกหักออกจากจํานวนเงินที่ชําระด้วยเงินสดก่อน จากนั้น จํานวนเงินคงเหลือที่ต้องชําระและเป็นส่วนของน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าและใช้ไปแล้วโดยมียอดสูงกว่ายอดเงินสดที่ชำระ จะถูกนำไปหักออกจากจํานวนเงินที่ชำระด้วยไมล์สะสม (ในอัตราการแลกไมล์ที่เท่ากัน) จํานวนเงินคงเหลือของเงินสดหรือไมล์สะสม (ถ้ามี) จะได้รับการคืนไปยังผู้โดยสาร ไมล์สะสมที่ได้รับคืนใด ๆ จะถูกส่งกลับไปยังบัญชีสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของ Cathay ของท่าน หากท่านได้ซื้อ/แลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้า หรือน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมกับบัตรโดยสารหรือบริการอื่น ๆ ในธุรกรรมรายการเดียวโดยใช้ Miles Plus Cash จํานวนไมล์สะสมและจํานวนเงินสดที่ใช้ชําระเงิน/แลกบัตรโดยสารดังกล่าว, น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าและ/หรือบริการอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาตามสัดส่วนของราคาของบัตรโดยสารแต่ละใบ และบริการพิเศษด้านการเดินทางที่สั่งซื้อเมื่อ Cathay Pacific ทําการหักเงินและคืนเงิน
   “Miles Plus Cash” มีความหมายเหมือนกับที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขการจองออนไลน์/การจองผ่านโทรศัพท์มือถือของ Cathay Pacific
  14. หากท่านตัดสินใจที่จะยกเลิกการจองของท่าน หรือนำสัมภาระไปน้อยกว่าจำนวนสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าของท่าน น้ำหนักสัมภาระส่วนที่ไม่ได้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
  15. เมื่อเช็คอิน หากน้ำหนักสัมภาระของท่านเกินจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้า และน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเดิมซึ่งได้รับตามบัตรโดยสาร จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมตามอัตรามาตรฐานที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน
  16. การขนส่งสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งและกฎระเบียบของ Cathay Pacific ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดของ Cathay Pacific เรื่องวัตถุต้องห้ามและไม่เป็นที่ยอมรับ
  17. Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขนส่งสัมภาระไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โดยเป็นไปตามข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระที่ต้องควบคุมและวัตถุต้องห้าม ผู้โดยสารไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินในกรณีการปฏิเสธใด ๆ โดย Cathay Pacific เกี่ยวกับสัมภาระที่สั่งซื้อล่วงหน้า
  18. หากเป็นไปได้สัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้านั้นจะขนส่งไปในเครื่องบินลำเดียวกันกับที่ท่านโดยสาร เว้นแต่มีเหตุผลด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือเหตุผลด้านการปฏิบัติงานที่ทำให้ต้องขนส่งสัมภาระดังกล่าวไปกับเครื่องบินลำอื่น หากสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าของท่านนั้นขนส่งไปกับเที่ยวบินอื่น เราจะดำเนินการจัดส่งสัมภาระดังกล่าวให้แก่ท่าน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับระบุว่าท่านต้องไปแสดงตัวในการเดินพิธีการทางศุลกากร
  19. ยอดเงินค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมนี้จะไม่สามารถสะสม Asia Miles ได้
  20. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางและ/หรือเที่ยวบินที่ผู้โดยสารมีสิทธิ์สั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  21. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของฮ่องกง ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลฮ่องกงแต่เพียงผู้เดียว
  22. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

  ลิงก์ที่เป็นประโยชน์