โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บัตรผ่านขึ้นเครื่อง

ฉันสามารถแสดงบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดบนโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง, ด่านรักษาความปลอดภัย และบริเวณประตูขึ้นเครื่องได้หรือไม่ หากผู้ร่วมเดินทางคนอื่น ๆ ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

กรณีนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงานทางการแต่ละแห่งของสนามบินนั้น สนามบินบางแห่งอาจไม่ยอมให้ผู้โดยสารแสดงบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ร่วมเดินทางอื่น ๆ ทั้งหมดในอุปกรณ์เพียงอุปกรณ์เดียว และที่ด่านรักษาความปลอดภัยผู้โดยสารจะได้รับการแนะนำให้กลับไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องของตน เพื่อความสะดวกราบรื่นของท่าน เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารแต่ละคนส่งบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของตนไปที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมลของตนเอง และจากนั้น อุปกรณ์ของผู้โดยสารแต่ละเครื่องจะแสดงเฉพาะบัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองที่สนามบิน ถ้าผู้ร่วมเดินทางคนใดคนหนึ่งไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพา ก็ขอให้ใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่องที่พิมพ์ด้วยตนเองแทน หลังจากทำการเช็คอินออนไลน์