Jump to main content
ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับโครงการ Fly Greener

fly-greener-logo

ในความพยายามของเราเพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศโลก เราได้จัดทำโครงการFly Greenerเพื่อช่วยให้ลูกค้าของสายการบิน Cathay Dragon และ Cathay Pacific ทั้งที่เป็นบริษัทและผู้โดยสารทั่วไปได้มีส่วนในการลดคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยเครื่องบินด้วยวิธีการแบบง่ายๆ

ทำไมต้อง Fly Greener?

หลักเหตุผลง่ายๆ ที่อยู่เบื้องหลังโครงการ Fly Greener ก็คือ: เพื่อลดปริมาณของ CO2 ที่ได้เกิดขึ้นจากการเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งเรียกว่า การชดเชยการปล่อยคาร์บอน

โดยการดำเนินโครงการ Fly Greener จะให้โอกาสแก่ลูกค้าได้ซื้อ 'ค่าชดเชยการปล่อยคาร์บอน' จากโครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการเพื่อลดหรือป้องกันการปล่อย CO2 อาทิ โครงการที่เน้นความสำคัญในการใช้พลังงานทดแทน

 

fly-green-flowchart

ฉันสามารถชดเชยการเดินทางโดยเครื่องบินของฉันได้อย่างไร?

โครงการ Fly Greener เป็นโครงการแบบตามความสมัครใจและลูกค้าสามารถชดเชยการปล่อย  CO2 ของเที่ยวบินของพวกเขาได้โดยการใช้ เครื่องคำนวณการปล่อยคาร์บอนแบบออนไลน์ เงินที่ได้ชำระค่าชดเชยนี้จะนำไปใช้จัดทำโครงการต่างๆ เหล่านี้และสายการบิน Cathay Pacific ไม่ได้มีกำไรใดๆ จากธุรกรรมนี้แต่อย่างใด

ลูกค้าอาจจะใช้เงินสดหรือใช้ Asia Miles เพื่อซื้อค่าชดเชยสำหรับการปล่อย  CO2 ที่ปล่อยจากเที่ยวบินของพวกเขาหรือบริจาคเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อลดแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางส่วนตัวของพวกเขาก็ได้ สายการบิน Cathay Dragon และสายการบินในเครือก็คือสายการบิน Cathay Pacific ยังมีส่วนในโครงการเนื่องจากสายการบินเองได้ชดเชยการปล่อย   CO2 ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางติดต่อธุรกิจของเจ้าหน้าที่ของสายการบินด้วยสายการบิน Cathay Dragon และ Cathay Pacific

เราจะค้นหาเฉพาะคาร์บอนเครดิตจากโครงการที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบอย่างอิสระแล้วว่าลดการปล่อยคาร์บอนอย่างแท้จริงเท่านั้น เราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานหลักๆ ของเราและเป็นโครงการที่ดำเนินการในประเทศที่เรามีสำนักงานประจำอยู่ อาทิ ประเทศจีน

โครงการ Fly Greener ซึ่งได้ดำเนินโครงการในปี 2007 นั้นเป็นโครงการแรกที่สายการบินในภูมิภาคเอเชียได้จัดทำขึ้นและเป็นโครงการแรกในเอเชียที่นำการสะสมไมล์ของสายการบินมาใช้ชำระแทนเงิน