Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Gezondheid en veiligheid op reis

Lees meer over hoe u vooruit kunt plannen als u een gezondheidsprobleem hebt en hoe wij een zo veilig mogelijke omgeving voor onze passagiers creëren.

Gezondheidsproblemen aan boord

Vliegreizen brengen voor de meeste passagiers geen gezondheidsproblemen met zich mee. Maar voordat u reist op één van onze vluchten wilt u mogelijk meer weten over de mogelijke effecten van het volgende.

Passagiers die naar een bestemming reizen waarbij meerdere tijdzones worden doorkruist, zullen waarschijnlijk jetlag ervaren, aangezien het slaap-/waakritme van het lichaam zich slechts met een snelheid van ongeveer 1 uur per dag aanpast. De meeste mensen hebben een slaap-/waakritme van iets meer dan 24 uur. Daarom hebben de meeste mensen minder problemen bij westwaartse vluchten (de dag is langer) dan bij oostwaartse vluchten (de dag is korter). De meest voorkomende symptomen van jetlag zijn vermoeidheid, hoofdpijn, slapeloosheid, en problemen met de eetlust.

Er is geen remedie voor jetlag, maar u kunt het volgende doen om de effecten ervan zoveel mogelijk te beperken:

  • Jetlag kan worden verergerd door gebrek aan slaap voorafgaand aan de reis. Het is daarom belangrijk dat u goed hebt geslapen voordat u vliegt.
  • Als u een zeer korte reis hebt (van 48 uur of minder), vindt u het misschien handiger om de tijdzone van thuis aan te houden, in plaats van te proberen de tijd aan te passen aan de lokale tijd.
  • Eet een lichte maaltijd op het daarvoor aangewezen lokale tijdstip.
  • Vermijd minstens vier uur cafeïnehoudende dranken en alcohol minstens twee uur voordat u naar bed gaat, om slaaponderbrekingen te voorkomen.
  • Probeer te slapen op het lokale nachtelijke tijdstip en doe, als u moe bent, overdag alleen korte dutjes.
  • Bij reizen in westelijke richting helpt blootstelling aan fel licht 's avonds laat om slaperigheid uit te stellen.
  • Bij reizen in oostelijke richting helpt blootstelling aan fel licht 's ochtends vroeg om slaperigheid 's avonds laat te bevorderen.

Kosmische straling is een natuurlijk voorkomende vorm van ioniserende straling die afkomstig is van de zon en de sterrenstelsels buiten het zonnestelsel. De atmosfeer en het magnetisch veld van de aarde beschermen de aarde aanzienlijk tegen kosmische straling. Mensen die per vliegtuig reizen kunnen aan extra ioniserende straling worden blootgesteld, omdat de atmosfeer van de aarde minder bescherming biedt tegen kosmische straling op de typische vlieghoogte waarop commerciële vliegtuigen vliegen. De blootstelling wordt verder verhoogd naarmate de vliegroute verder van de evenaar is. De stralingsdosis zal daarom variëren tussen verschillende vluchten afhankelijk van het vertrekpunt, de bestemming, de route, het vluchthoogtepatroon en de zonneactiviteit op het betreffende moment.

Iedereen wordt blootgesteld aan straling op zeeniveau, die afkomstig kan zijn van de plaatselijke omgeving, eten en drinken, medische blootstelling of bouwmaterialen. In hoge doses kan straling schadelijk zijn. De blootstellingsdoses op normale vlieghoogten worden echter beschouwd als zeer laag. Bemanningsleden en frequent flyers hebben de hoogste blootstelling als gevolg van de extra tijd die ze op vlieghoogte doorbrengen.

 

Gezondheidseffecten van kosmische straling

Kanker is het belangrijkste gezondheidsprobleem dat geassocieerd wordt met lage doses van ioniserende straling. Aangezien er bij vliegreizen sprake is van een verhoogde blootstelling aan ioniserende straling, volgt daaruit dat er een verhoogd risico op kanker moet zijn. Het verhoogde risico is echter bijzonder klein. Neem bijvoorbeeld een persoon die 20 jaar lang elke 14 dagen een retourvlucht maakt van Hongkong naar New York. Zijn kans op overlijden door kanker ligt tussen de 23,11% en 23,14%.  Gezien het feit dat natuurlijk voorkomende kanker in veel ontwikkelde landen 23% van de sterfgevallen voor zijn rekening neemt, betekent dit dat het risico met ongeveer 0,5% verhoogd is, wat de meeste mensen waarschijnlijk aanvaardbaar vinden.

Er worden ook vragen gesteld over de effecten van kosmische straling op een zwangerschap en op de gezondheid van de foetus. Op basis van de huidige kennis brengen beperkte stralingsdoses gedurende incidentele vliegreizen tijdens de zwangerschap heel weinig risico voor de foetus met zich mee.

 

Kosmische straling tijdens een vlucht

De stralingsdosis wordt gemeten in milliSievert (mSv). De meeste van onze vluchten vertrekken of eindigen op locaties met lage breedtegraden en we zijn in dat opzicht dus in het voordeel ten opzichte van luchtvaartmaatschappijen op locaties met hogere breedtegraden. Een schatting van de stralingsdosis voor een bepaalde vlucht kan worden verkregen via websites zoals deze:

http://www.faa.gov/data_research/research/med_humanfacs/aeromedical/radiobiology/cari6/download/

Dit is een voorbeeld dat is berekend door computerprogramma's:

Van Hongkong naar New York (in een jaar met hoge zonne-energieactiviteit): 0,0688 mSv

Van New York naar Hongkong (in een jaar met hoge zonne-energieactiviteit): 0,0619 mSv

Van Hongkong naar New York (in een jaar met lage zonne-energieactiviteit): 0,0938 mSv

Van New York naar Hongkong (in een jaar met lage zonne-energieactiviteit): 0,0817 mSv

 

Richtlijnen voor stralingsdosislimieten

Internationale instanties op het gebied van stralingsbescherming raden over het algemeen 20 mSv per jaar aan voor beroepsmatige blootstelling op commerciële vluchten (bijvoorbeeld voor piloten en cabinepersoneel) en 1 mSv per jaar voor het algemene publiek op commerciële vluchten (dit is inclusief vliegen tijdens de zwangerschap).

In geval van medische noodgevallen hebben we een regeling met MedAire, Inc. uit Phoenix, Arizona om MedLink telegeneeskundediensten te verlenen aan het cabinepersoneel. MedLink biedt 24 uur per dag adviezen van artsen in alle belangrijke specialismen. Als een vliegtuig moet uitwijken ten behoeve van een passagier die onmiddellijk specialistische verzorging nodig heeft, heeft MedLink een database van meer dan 5000 luchthavens en medische voorzieningen over de hele wereld, en zal zorg dragen voor de opname van de passagier en gepaste nazorg.

Onze vliegtuigen zijn uitgerust met uitgebreide medische kits en defibrillators voor gebruik door het cabinepersoneel. Ook wordt er een kleine hoeveelheid zuurstof aan boord meegenomen voor gebruik in noodsituaties door passagiers met ademhalingsmoeilijkheden. Als u echter algemene ademhalingsproblemen hebt, stel dan vooraf ons reserveringskantoor op de hoogte, aangezien er mogelijk extra zuurstof nodig is. Uit veiligheidsoverwegingen is het passagiers niet toegestaan om hun eigen zuurstofflessen aan boord mee te nemen.

Reisziekte wordt veroorzaakt door een conflict tussen het gevoel van visie in het lichaam en het gevoel van evenwicht. Dit kan tijdens turbulentie verergeren. Het kan worden verlicht door uw ogen gericht te houden op een niet-bewegend object. Als u last hebt van reisziekte, probeer dan om een ​​stoel bij het raam te krijgen. De mogelijkheid om u te concentreren op de grond, de zee of de horizon kan namelijk soms helpen. Het midden van het vliegtuig, rond de vleugelsectie, is vaak de beste plek voor wie last heeft van reisziekte. Zakjes voor reisziekte zijn aan boord verkrijgbaar. Er zijn hiervoor allerlei middelen zonder recept beschikbaar en we raden passagiers aan om hun arts of apotheker te raadplegen over welke medicijnen ze het beste kunnen gebruiken.

Roken is op geen van onze vluchten toegestaan, dus het niveau van verontreinigende stoffen in de lucht is veel lager dan in de meeste stedelijke gebieden. Er wordt via zeer fijne filters frisse lucht toegevoegd aan gerecycleerde lucht om stof, virussen, schimmels en bacteriën te verwijderen. Deze wordt geleverd via de bovenkant van de cabine en geëxtraheerd op vloerniveau om alle deeltjes naar beneden te voeren, weg van de ademzone.

De lucht in de cabine heeft een lage luchtvochtigheid, maar niet lager dan in vele delen van de wereld, met name woestijngebieden. Dit is voor de meeste passagiers geen probleem, maar sommigen ervaren een licht ongemak door uitdroging van de huid, ogen en neus. Moisturisers, watervernevelaars en oogdruppels kunnen vaak helpen. De meeste passagiers die contactlenzen dragen ondervinden geen problemen aan boord, maar sommigen ervaren ongemak en geven de voorkeur aan het dragen van een bril.

De gezondheid en veiligheid van onze passagiers en medewerkers is voor ons een topprioriteit. Daarom hebben we een aantal procedures ingesteld om te zorgen dat we paraat zijn bij elke serieuze uitbraak van een besmettelijke ziekte.

 

Het beschermen van passagiers

We vereisen een medische verklaring van alle passagiers die lijden aan een besmettelijke ziekte die een directe bedreiging kan vormen. Als de gezondheidstoestand van een passagier een aanzienlijk risico voor de gezondheid en veiligheid van andere passagiers of de bemanning vormt, kan een dergelijke passagier de deelname aan de vliegreis worden geweigerd, tenzij of totdat het risico is weggenomen. Ook zijn er procedures ingesteld om het cabinepersoneel te assisteren bij de omgang met passagiers aan boord waarvan wordt vermoed dat ze een infectie hebben. De richtlijnen zijn in overeenstemming met die van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Protection speciaal voor personeel en passagiers van luchtvaartmaatschappijen.

 

Hygiëne in de cabine

In onze vliegtuigcabines, stoelen, keukens en toiletten worden de hoogste normen van reiniging en ontsmetting in acht genomen. In onze reinigingsprocedures worden de richtlijnen van verschillende internationale regulerings- en gezondheidsinstanties gevolgd.

 

Schone lucht

We maken gebruik van HEPA (High Efficiency Particulate Arresters)-filtersystemen die in staat zijn om 99,999% van de stofdeeltjes en verontreinigingen in de lucht op te vangen, waardoor de beste luchtkwaliteit in de cabine wordt verzekerd.

 

Overige maatregelen

We blijven continu bezig met het beoordelen en versterken van alle gezondheidsprocedures in overeenstemming met de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door regelgevende, branche- en gezondheidsinstanties.

We bevorderen de bewustwording van openbare gezondheidsaspecten onder onze medewerkers, onder meer door middel van een vaccinatiecampagne voor influenza, lezingen van prominente experts en regelmatige updates van ons Corporate Medical Department over besmettelijke ziekten, samen met gezondheidstips.

Als u begrijpt hoe druk tijdens een vlucht van invloed is op het lichaam, kunt u een comfortabelere reis ervaren. Passagiersvliegtuigen vliegen meestal op grote hoogte en ondanks dat de cabine onder druk staat, is het niet mogelijk om de druk van zeeniveau te handhaven. In de meeste vliegtuigen wordt een druk van 2 tot 2,5 km boven zeeniveau aangehouden. Wanneer de druk wordt verlaagd, zetten gassen uit, met een toename in volume van ongeveer 20% van zeeniveau tot 2,5 km hoogte.

 

Vermijd voorafgaand aan de vlucht gashoudende etenswaren en dranken

Het lichaam bevat grote hoeveelheden gas, met inbegrip van gassen die tijdens de spijsvertering worden gevormd in maag en darmen. Het uitzetten van gassen in maag of darmen kan leiden tot ongemak, dus het is goed om voorafgaand aan de vlucht eten en drinken waarbij gas wordt gecreëerd, zoals bonen, kool, koolzuurhoudende dranken en bier, te vermijden.

 

Slik en gaap om de druk op uw oren te verlichten

De lucht in de middenoorholte zet ook uit en krimpt bij veranderingen in de atmosferische druk. Wanneer de druk aan weerszijden van het trommelvlies niet gelijk is, raakt het opgezwollen, wat pijn of tijdelijk gehoorverlies kan veroorzaken. De druk in het middenoor kan meestal worden geëgaliseerd door te slikken of te geeuwen, waardoor de lucht in het middenoor via de buis van Eustachius kan worden afgevoerd naar de ruimte achter de neus (nasofarynx). Deze buis is normaal gesproken dicht, maar kan bij slikken of geeuwen kort worden geopend. Wanneer het vliegtuig echter daalt en de druk hoger wordt, heeft de relatief lagere druk in de buis de neiging deze dicht te houden, wat leidt tot negatieve druk in het middenoor, hetgeen ongemak of pijn kan veroorzaken.

Het openen van de buis kan worden bevorderd door middel van slikken, geeuwen, het uitvoeren van de Valsalva-methode (de mond sluiten, de neusgaten dichtknijpen en blazen om druk in mond en neus op te bouwen) of de Toynbee-methode (de mond sluiten, de neusgaten dichtknijpen en slikken).

 

Behandel een eventuele verstopte neus

Sinussen zijn met lucht gevulde holtes in de beenderen van het gezicht en de schedel en zijn via kleine openingen verbonden met de nasofarynx. Als deze openingen worden geblokkeerd door een verstopte neus, kan er tijdens het dalen aanzienlijke pijn optreden. De Valsalva-methode kan helpen, maar het is beter om niet te vliegen met een verstopte neus, verkoudheid in het hoofd, hooikoorts of sinusitis. Als u echter geen keus hebt en moet vliegen, gebruik dan ter preventie een decongestivum spray voordat het vliegtuig opstijgt en voordat het dalen wordt ingezet.

 

Wacht na een tandheelkundige behandeling

Pijn bij het opstijgen kan ook voortvloeien uit de expansie van gas onder een nieuwe vulling, of wanneer er sprake is van cariës of een abces. Daarom is het beter om niet te vliegen binnen 24 uur na een tandheelkundige behandeling of als u kampt met acute gebitsproblemen.

Disclaimer

De bovenstaande door Cathay Pacific geleverde inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Deze inhoud mag door niemand worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd, behalve met uitdrukkelijke toestemming van Cathay Pacific. Cathay Pacific hebben de inhoud zorgvuldig beoordeeld en alle redelijke inspanningen gedaan om de juistheid ervan te verzekeren. We beweren niet dat de inhoud het onderwerp geheel dekt en er mag niet op worden vertrouwd door personen die zich verder willen verdiepen in het onderwerp. Noch zal de inhoud door wie dan ook worden behandeld als, of als vervanging dienen voor, medisch advies over deze onderwerpen. Wij adviseren en moedigen alle belanghebbende partijen sterk aan om, bij eventuele zorgen met betrekking tot het onderwerp van de inhoud, hierover gekwalificeerde professionele (medische of andere) adviezen in te winnen.