Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Copyright

Auteursrecht en disclaimer

DISCLAIMER

De informatie op deze website is specifiek gemaakt met als doel het verstrekken van informatie over Cathay Pacific Airways Limited (‘Cathay Pacific’) en haar dochterondernemingen en de diensten die zij aanbieden. Het vormt geen aanbod om effecten te verhandelen en moet niet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen over investeringen.

Deze website is in goed vertrouwen door Cathay Pacific samengesteld op basis van interne en externe bronnen. Hoewel Cathay Pacific ernaar streven de informatie op deze website actueel te houden, bieden Cathay Pacific geen toezeggingen of garantie omtrent de volledigheid en juistheid van de informatie op deze website. Alvorens te handelen dient u de informatie te verifiëren die u via deze website verkrijgt door contact op te nemen met uw plaatselijke kantoor van Cathay Pacific, de betreffende partner van Cathay Pacific, of een reisbureau (zoals van toepassing).

Deze publicatie wordt geleverd ‘zoals deze is’, zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie of impliciete voorwaarde van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel of niet-overtreding.

Door informatie of materialen verkregen van of beschikbaar gemaakt op of via deze website te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Cathay Pacific op geen enkele manier aansprakelijk zijn tegenover u of enige andere persoon voor enige directe, indirecte of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot verlies of beschadiging van gegevens) voortvloeiend uit of in verband met enig gebruik van de informatie en/of materialen, ongeacht of dergelijke informatie en/of materialen zijn verkregen van of beschikbaar gemaakt zijn op deze website of via uw toegang tot andere materialen op internet via weblinks vanaf deze website.

Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door de wet.

Voor het luchtvervoer van passagiers, bagage en vracht gelden de Vervoersvoorwaarden van Cathay Pacific (zoals van toepassing). Ook voor andere op deze website beschreven diensten en producten, waaronder onze mobiele diensten geleverd via mobiele en draadloze apparaten, gelden algemene voorwaarden, waarvan de details verkrijgbaar zijn via Cathay Pacific of andere leveranciers van diensten (zoals van toepassing).

Het auteursrecht op het materiaal op deze website en het materiaal dat via uw mobiele en draadloze apparaten wordt geleverd, behoort toe aan Cathay Pacific. Dergelijke materialen mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, verzonden, gedownload en opgeslagen, behalve dat u dergelijke materialen geheel of gedeeltelijk mag kopiëren onder de volgende voorwaarden:

  1. Het materiaal mag alleen voor privé- en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.
  2. De kopieën moeten dezelfde vermelding inzake auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten bevatten als het oorspronkelijke materiaal; en
  3. Op de producten, technologieën of processen zoals beschreven op deze website, en identieke informatie geleverd via uw mobiele en draadloze apparaten, kunnen andere intellectuele eigendomsrechten gereserveerd door Cathay Pacific of andere derde partijen van toepassing zijn. Hierin wordt geen licentie verstrekt met betrekking tot die intellectuele eigendomsrechten.

Alle merken die worden aangeduid met de symbolen ® of zijn geregistreerde handelsmerken of servicemerken toebehorend aan of zijn handelsmerken of servicemerken gebruikt door Cathay Pacific. Het is verboden dergelijke merken te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Cathay Pacific.

Het gebruik van links naar andere websites en bronnen op internet is op eigen risico. De inhoud, juistheid, verkondigde meningen en andere links op die sites worden niet onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd of gesteund door Cathay Pacific. Cathay Pacific zijn niet verantwoordelijkheid voor de juistheid, inhoud, beschikbaarheid of weglating van informatie op websites met links naar of vanaf deze website. U dient daarom zelf alle benodigde navraag en onderzoek te doen alvorens verder te gaan met enige online of offline toegang of transactie met deze derde partijen. We staan niet in voor de veiligheid van enige informatie die u verstuurt of gevraagd kunt worden te leveren aan derde partijen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen voor enig verlies of schade geleden als gevolg van toegang tot of interactie met enige andere website via deze website.

Gebruik van deze website en onze mobiele diensten geleverd via uw mobiele en draadloze apparaten betekent uw acceptatie van en instemming met de hierboven beschreven algemene voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. In dat opzicht behouden Cathay Pacific zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, en als u na dergelijke wijzigingen gebruik blijft maken van deze website en onze mobiele diensten geleverd via uw mobiele en draadloze apparaten, betekent dat uw instemming met dergelijke wijzigingen. Als u niet tevreden bent met enig deel van deze website, of identieke informatie geleverd via uw mobiele of draadloze apparaten, of met alle gebruiksvoorwaarden, is uw enige remedie stoppen met het gebruik van deze website en/of onze mobiele diensten.

(Bovenstaande inhoud is vertaald in het Nederlands, maar in geval van conflict prevaleert altijd de Engelse versie.)

Alle downloadbare bestanden op deze pagina zijn PDF-bestanden (Portable Document Format) en kunnen met Adobe Acrobat Reader worden bekeken. U kunt de Reader kosteloos downloaden van de website van Adobe.

Deze kennisgeving is geschreven in het Nederlands en is vertaald vanuit het Engels. In het geval van enige inconsistentie tussen de Engelse en de vertaalde versie van deze kennisgeving, is de Engels versie leidend.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2015.

Meer over juridische zaken en privacy

Klantenprivacybeleid - Europese bijlage

Klantenprivacybeleid - Niet-Europese bijlage

Klantenprivacybeleid - China (vasteland)

Klantenprivacybeleid - Zuid-Korea

Vervoersvoorwaarden van Cathay Pacific (PDF), Deze link opent in een nieuw venster dat wordt beheerd door externe partijen. Hier geldt mogelijk een ander toegankelijkheidsbeleid dan voor Cathay Pacific .

Kennisgeving aan passagier handvest van rechten voor het reizen van/naar India (PDF), Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific.

Kennisgeving over recht op vergoedingen op grond van de wet inzake luchtvaartdiensten van Israël (PDF),Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .

ET Voorwaarden van contracten/kennisgevingen & EC 889 Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappij voor passagiers/hun bagage (PDF),Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .

Alle downloadbare bestanden op deze pagina zijn PDF’s (Portable Document Format) en kunnen worden bekeken met Adobe Acrobat Reader. U kunt de Reader gratis downloaden vanaf de website van Adobe, Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .