Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Alleenreizende minderjarigen

Van de luchthaven tot de bestemming doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind tijdens de reis veilig en comfortabel is.

Leeftijd op het moment van reizen

6 tot 12 jaar oud
Als uw kind 6 tot 12 jaar oud is, is registratie als alleenreizende minderjarige verplicht, tenzij het kind wordt begeleid door een volwassen passagier die minstens 18 jaar oud is.

12 tot 18 jaar oud
Voor de reis van kinderen van 12 tot 18 jaar hoeft u geen speciale regelingen te treffen. U kunt ze echter nog steeds registreren als alleenreizende minderjarige als u extra zorg en aandacht wenst.

Boeking en kosten

 

Voor een kind dat alleen reist kunt u een vlucht met service voor alleenreizende minderjarigen boeken. Neem hiervoor contact op met de klantenservice of uw reisbureau. Let op: deze service kan niet online worden aangevraagd.

De service voor alleenreizende minderjarigen moet ten minste 24 uur voor de geplande vertrektijd van de vlucht worden geboekt. Verstrek bij het aanvragen van de service alle relevante informatie, waaronder:

 • Volledige naam van de volwassene op de plaats van vertrek
 • Volledige naam van de volwassene op de plaats van aankomst
 • Contactgegevens (nummer mobiele telefoon) voor vertrek en aankomst

Vervolgvluchten

Als uw kind een vervolgvlucht moet nemen die door ons worden uitgevoerd - aankomend op en vertrekkend vanaf dezelfde luchthaven - mag de overstaptijd niet meer dan vijf uur bedragen. Let op: de service is niet beschikbaar voor alleenreizende minderjarigen die moeten overstappen tussen vluchten waarvan de een door ons en de andere door een andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd.

Tussenstops

Voor vluchten die aankomen op en vertrekken vanaf verschillende luchthavens of die een overstaptijd van 24 uur of langer hebben, dient de service voor alleenreizende minderjarigen afzonderlijk voor elk traject van de boeking met de betreffende uitvoerende luchtvaartmaatschappijen te worden geregeld. Neem voor meer informatie over het beleid voor alleenreizende minderjarigen rechtstreeks contact op met de luchtvaartmaatschappij voordat u tickets koopt.

Op het moment dat de service wordt aangevraagd, wordt er ook een toeslag in rekening gebracht per alleenreizende minderjarige per vluchtsector.

Vluchtsectoren Kosten per sector^

Hongkong van/naar luchthavens in:

 • Europa
 • Zuid-Azië, Midden-Oosten en Afrika
 • Zuidwestelijke Stille Oceaan
 • Noord-/Zuid-Amerika
HKD 1000/USD 130
Overige HKD 500/USD 65


^De kosten worden in de lokale valuta betaald, op basis van de wisselkoers op de aankoopdatum. Bij boeking vanaf bepaalde landen/regio’s, waaronder India en Nepal, kan btw worden berekend.

Reizen als alleenreizende minderjarige

Hieronder vindt u stapsgewijze instructies voor de reis van een alleenreizende minderjarige.

Nadat de service voor alleenreizende minderjarigen is geboekt, dient u in te loggen op Boeking beheren en de service zoals geboekt te registreren. Log daarvoor in op Boeking beheren en voltooi de service online. U dient voor elke reis een afdruk van het formulier mee te nemen.

Bekijk de landspecifieke voorschriften die op deze pagina staan vermeld. Bereid alle vereiste documenten van tevoren voor, aangezien sommige landen beperkingen hebben voor kinderen die reizen met voogden of als alleenreizende minderjarigen.

Incheckbalie
U moet bij een van onze balies aanwezig zijn voor het inchecken en het controleren van de documenten. 90 minuten vóór vertrek begeleiden we uw kind door de veiligheids- en immigratieprocedures en brengen we hem/haar naar de vertrekgate. Blijf op de luchthaven tot de vlucht van uw kind is vertrokken.

Boarding
De alleenreizende minderjarige zal door onze medewerker van het luchthaventeam naar zijn/haar stoel worden begeleid.

Vervolgvluchten
Voor verbindingen waarbij van vliegtuig wordt gewisseld, wordt de alleenreizende minderjarige tussen de vluchten door begeleid. Een lid van het luchthaventeam blijft de gehele periode tussen de aansluitende vluchten bij de minderjarige.

De volwassene die is aangewezen om uw kind op de luchthaven van bestemming op te wachten, dient, zoals aangegeven in het serviceformulier voor alleenreizende minderjarigen, een identiteitsbewijs te tonen voordat we uw kind met hem of haar mee laten gaan.

Mocht de persoon op de luchthaven, die de alleenreizende minderjarige probeert op te halen, iemand anders zijn dan de persoon die via het formulier is aangewezen, zullen wij contact opnemen met de ouder of voogd om de legitimatie van de persoon die het kind ophaalt op de bestemming te controleren.

Landspecifieke voorschriften

Sommige landen hebben specifieke beperkingen voor kinderen die als alleenreizende minderjarige reizen, zoals hieronder aangegeven. Houd er rekening mee dat de hieronder beschreven voorschriften onderhevig zijn aan wijzigingen en dat het land/de bestemming waar u naartoe reist mogelijk niet wordt vermeld.

Extra documentatie is afhankelijk van het land waar u naartoe reist, dus raadpleeg de relevante overheidsinstanties om er zeker van te zijn dat u alles hebt wat u nodig hebt voordat u reist.

Elke minderjarige jonger dan 18 jaar die onderdaan of inwoner van Frankrijk is, moet toestemming krijgen om Frankrijk te verlaten voor elke reis zonder een ouder of wettelijke voogd. De klant moet in het bezit zijn van een eigen paspoort, een door een ouder of wettelijke voogd ondertekende reisvergunning (L’autorisation de sortie du territoire) en een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs van de ouder of wettelijke voogd die zijn of haar handtekening heeft gezet op de reisvergunning, voordat hij of zij kan worden geaccepteerd als reiziger.

Deze eis geldt alleen voor vluchten vertrekkend vanuit Frankrijk.

Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, adviseert de Ierse regering dat iedereen die jonger is dan 18 jaar en niet met een volwassene van 18 jaar of ouder reist, over de volgende documenten moet beschikken:

 • Een ondertekende brief van de ouder of voogd die toestemming geeft voor de reis, met hun contactgegevens
 • Een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs van de ouder of voogd
 • Bewijs van de relatie van de ouder of voogd met het kind
 • Een overlijdensakte in het geval van een overleden ouder
 • Als de minderjarige normaal gesproken niet woonachtig is in Ierland, zou hij/zij ook moeten beschikken over:
  • Volledig adres van waar de minderjarige zal verblijven
  • Volledige contactgegevens van degene bij wie de minderjarige zal verblijven

Indien een minderjarige vergezeld wordt door een volwassene met een andere achternaam of door een persoon die niet de ouder of voogd is, kan de immigratiedienst om nadere informatie vragen over de relatie tussen de minderjarige en de begeleidende volwassene. In het geval dat een kind met slechts één ouder reist, kan de Immigratiedienst om een bewijs van toestemming door de andere ouder vragen.

Ouders worden geadviseerd om, indien van toepassing, bewijs (originelen of fotokopieën) bij zich te dragen van het volgende:

 • Een geboorteakte of adoptiepapieren, of voogdijbewijzen waaruit de relatie met het kind blijkt
 • Een fotokopie van een document dat de ouder of voogd identificeert
 • Een huwelijks- of echtscheidingsakte in gevallen waarin de volwassene een andere achternaam heeft dan het kind
 • Een overlijdensakte in het geval van een overleden ouder
 • Een ondertekende brief van de ouder of voogd die toestemming geeft om te reizen met een specifieke persoon, met hun contactgegevens

Voor minderjarigen tot 14 jaar die op een Italiaans paspoort/reisdocument reizen geldt:

 1. ze moeten worden vergezeld door ten minste één ouder of voogd
  of
 2. als ze met iemand anders dan de ouder/voogd vermeld op pagina 5 van het paspoort van de minderjarige reizen, dienen ze een autorisatie (Dichiarazione Di Accompagnamento) ondertekend door beide ouders en uitgegeven door een bevoegde autoriteit (bijv. een hoofdkantoor van politie in Italië of een consulaat in het buitenland) bij zich te hebben.
  of
 3. als ze alleen reizen, dienen ze als een Alleenreizende minderjarige te reizen. Dit geldt voor alle diensten die door Cathay Pacific worden uitgevoerd. Ze moeten ook een ingevulde autorisatie ("Dichiarazione Di Accompagnamento"), ondertekend door beide ouders en afgegeven door een bevoegde autoriteit (bijv. een hoofdkantoor van politie in Italië of een consulaat in het buitenland), waarop de naam van de luchtvaartmaatschappij (bijv. Cathay Pacific) vermeld staat waaraan de minderjarige wordt toevertrouwd.  
 4. Neem voor meer informatie contact op met:
  Europese Unie

Alle kinderen onder de 15 jaar die geen burgers zijn die op de Filipijnen wonen en niet vergezeld zijn van een ouder met dezelfde achternaam, moeten het bewijs van hun relatie bij zich dragen. Geen enkele andere volwassene (zoals familieleden of vrienden met dezelfde achternaam) kan de rol van begeleider vervullen.

Een ‘Waiver of Exclusion Ground’ (WEG) is vereist voor elk kind jonger dan 15 jaar dat niet op de Filipijnen woont en zonder een ouder reist. Ouders en voogden moeten contact opnemen met de dichtstbijzijnde consulaire vertegenwoordiging van de Filipijnen om de nodige documenten te regelen voordat ze op reis gaan.

Bij reizen als alleenreizende minderjarige

 • Een onverkorte geboorteakte/gelijkwaardig document (origineel of fotokopie)
 • Een ouderlijke instemmingsbrief van een of beide ouders of voogd, een gerechtelijk bevel of een overlijdensakte, naargelang het geval
 • Kopieën van legitimatiebewijzen of het paspoort van een of beide ouders of voogden en de personen waar het kind zal verblijven, met inbegrip van visa of verblijfsvergunningen (indien vereist)
 • Contactgegevens van ouders of voogden en van de personen bij wie de minderjarige zal verblijven in Zuid-Afrika

Bekijk de bijgewerkte vereisten van de overheid van Zuid-Afrika hier of op onze Paspoorten en visa pagina.

Neem voor meer informatie contact op met:

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Zuid-Afrika

De plaatselijke ambassade van Zuid-Afrika

Verklaring van Mkuseli Apleni, directeur-generaal Binnenlandse Zaken, Zuid-Afrika

NB:Websites van derden zijn opgenomen voor uw informatie en uitsluitend ter referentie. Cathay Pacific Airways neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de nauwkeurigheid van dergelijke websites.

Alle kinderen jonger dan 18 jaar moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om toegelaten te worden tot de Verenigde Arabische Emiraten:

 • Als zij niet reizen met een ouder/voogd met dezelfde achternaam, dienen ze te beschikken over een officieel document dat hun relatie bewijst (zoals een originele geboorteakte of een fotokopie hiervan)
 • Indien zij reizen met een volwassene (van 18 jaar of ouder), dan is een door de ouders of voogd ondertekende instemmingsbrief nodig, samen met een kopie van de geboorteakte of een beëdigde verklaring. De Verenigde Arabische Emiraten bieden geen standaardformaat voor de instemmingsbrief.
 • Als ze alleen reizen en in de leeftijd van 6 tot 18 jaar oud zijn, zijn ze verplicht om als een alleenreizende minderjarige te reizen voor hun gehele reis.

Elke persoon die niet aan de bovenstaande eisen kan voldoen, zal de toegang worden geweigerd en een boete kan aan de luchtvaartmaatschappij worden opgelegd.

Alle kinderen jonger dan 16 jaar die alleen naar het Verenigd Koninkrijk reizen, moeten een van de volgende documenten bij zich hebben:

 1. Schriftelijke toestemming en bewijs van verblijf
  • Schriftelijke toestemming van hun ouder of voogd en de contactgegevens van deze persoon
  • Bewijs van waar ze zullen verblijven in het Verenigd Koninkrijk en contactgegevens van de persoon bij wie ze zullen verblijven in het Verenigd Koninkrijk
 2. Leerlingdocumentatie en brief van de school
  • Leerlingdocumentatie
  • Een brief van de school waarin de naam van de persoon wordt vermeld die hem/haar bij aankomst ophaalt en zijn/haar contactgegevens

Ga voor meer informatie naar de website van de Britse overheid.