Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Medische assistentie

Als u medische apparatuur mee op reis wilt nemen, moet u voldoen aan enkele eenvoudige eisen die we stellen aan verpakking en gebruik.

Voordat u vliegt

U dient ten minste 48 uur voorafgaand aan uw vlucht contact op te nemen met uw plaatselijke boekingskantoor of de reisagent van uw voorkeur om hen te informeren over uw eventuele speciale medische vereisten.

Medische uitrusting

Het gebruik van draagbare elektronische hulpmiddelen aan boord van vliegtuigen is onderworpen aan strenge regels. Cathay Pacific verstrekken geen medische uitrusting, maar het is passagiers toegestaan om hun eigen medische uitrusting aan boord te gebruiken (inclusief hulpmiddelen ter ondersteuning van de ademhaling) indien:

  • Vooraankondiging is verstrekt.
  • De passagier een verklaring heeft dat hij of zij medisch fit is om te vliegen (MEDA-verklaring) en in staat is om de vlucht zonder bijzondere medische ondersteuning te voltooien of een direct gevaar te vormen voor de gezondheid en veiligheid van anderen.
  • De apparatuur opgeborgen en gebruikt kan worden in overeenstemming met de geldende veiligheids- en beveiligingsvoorschriften.

Meer informatie voor het garanderen van de veiligheid vindt u hieronder.

Als u van plan bent aan boord een medische uitrusting (zoals hulpmiddelen ter ondersteuning van de ademhaling) te gebruiken, geef dat dan minstens 48 uur voor de geplande vertrektijd van uw vlucht door aan ons plaatselijke boekingskantoor. De benodigde gegevens zijn het merk, het modelnummer en de fysieke afmetingen van uw hulpmiddel.

Frequente reizigers

Als u regelmatig aan boord van Cathay Pacific reist, kunt u een Frequent Travellers Medical Card aanvragen. Wanneer u in het bezit bent van een FREMEC-kaart hoeft u de gegevens van uw apparaat niet elke keer dat u met ons vliegt op te geven, mits er geen verandering is in uw conditie of de vereiste hulp. Neem voor vragen over de Frequent Travellers Medical Card contact op met uw plaatselijke boekingskantoor.

Passagiers die medische hulpmiddelen aan boord willen gebruiken, moeten een medische verklaring (MEDA) indienen om er zeker van te zijn dat ze kunnen vliegen.

Uitzondering: Passagiers die uitsluitend een CPAP- of BiPAP-apparaat nodig hebben tijdens de vlucht hoeven geen medische verklaring te hebben.

POC-gebruikers dienen een doktersverklaring (pdf), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific te verstrekken, gedateerd binnen 10 dagen voor de vertrekdatum van de eerste vlucht, waarin wordt vermeld dat de passagier in staat is om de POC op de juiste manier te gebruiken, de POC nodig heeft om medische redenen en de stroominstelling is vermeld en of het gebruik van de POC noodzakelijk is tijdens alle fasen van de vlucht. De verklaring dient ook aan te geven of de arts vindt dat de passagier “in staat is de vlucht veilig te voltooien, zonder bijzondere medische assistentie nodig te hebben tijdens de vlucht”.

Als u een POC-gebruiker met een geldige Frequent Travellers Medical Card bent, heeft u voorafgaand aan uw vlucht geen doktersverklaring nodig, mits er geen verandering is in uw conditie of de vereiste hulp.

Neem voor meer informatie contact op met ons plaatselijke boekingskantoor.

Als u reist met medische uitrusting die op lithiumbatterijen werken, zoals draagbare zuurstofconcentrators (POC), automatische externe defibrillators (AED), vernevelaars of CPAP- of BiPAP-apparatuur (continuous of bi-level positive airway pressure), raadpleeg de volgende tabel om te bepalen of het hulpmiddel kan worden vervoerd als handbagage of als incheckbagage:

Vermogen in wattuur (Wh) of (Lithiumgehalte) Configuratie Handbagage Incheckbagage
≤ 100 Wh (2 g) In apparatuur* Ja Ja, maar het wordt aanbevolen om het mee te nemen in de handbagage.
> 100 Wh tot ≤ 160 Wh (2 g – 8 g)  In apparatuur# Ja Ja, maar het wordt aanbevolen om het mee te nemen in de handbagage.
> 160 Wh (8 g) In apparatuur en als reserve Verboden^ Verboden^

* Reserve--lithiumbatterijen (20 stuks per passagier) mogen meegenomen worden in de handbagage, maar niet in de incheckbagage.
# Reserve--lithiumbatterijen (2 stuks per passagier) mogen meegenomen worden in de handbagage, maar niet in de incheckbagage.
^ Lithiumbatterijen (meer dan 160 Wh of 8 g) dienen te worden aangeleverd en vervoerd als vracht in overeenstemming met de IATA-voorschriften voor gevaarlijke goederen.

NB:

Het maximale aantal apparaten/elektronische toestellen met lithiumbatterijen (elk beneden 100 Wh of 2 g) dat kan worden vervoerd in incheckbagage is 15 stuks per passagier en tot 15 stuks per stuk bagage.

Bijvoorbeeld:

Een passagier kan in totaal 15 stuks meenemen (met een of twee stuks incheckbagage)
Twee passagiers kunnen in totaal 15 stuks meenemen (met een stuk incheckbagage)

Zie Lithiumbatterijen voor meer informatie.

Houd voor niet-essentiële medische uitrusting (bijv. CPAP- of BiPAP-machines, vernevelaars, neurostimulatoren, hartslag- en bloeddrukmonitoren, spuit- en voedingspompen, zuigapparatuur en aspiratoren, externe of transcutane zenuwstimulatoren zoals TENS-machines) rekening met het volgende:

  • Alle niet-essentiële medische uitrusting kunnen ofwel aangesloten worden op de 110 V AC-laptopstopcontacten aan boord (indien beschikbaar) ofwel een eigen stroomvoorziening hebben met goedgekeurde droge of gel-accu’s die aan de geldende voorschriften voldoen.
  • Het maximale uitgangsvermogen van het laptopstopcontact aan boord is 100 Watt en als uw apparaat meer verbruikt, wordt het laptopstopcontact automatisch gedeactiveerd. Wij kunnen niet garanderen dat elk vliegtuig over een 110 V AC-laptopstopcontact beschikt OF dat de 110 V AC-laptopstopcontacten te gebruiken zijn en raden u daarom aan om een voldoende aantal volledig opgeladen accu’s mee te nemen. Klik hier voor meer informatie over laptopstroomvoorziening aan boord.
  • Houd er rekening mee dat de stroomvoorziening bij de stoelen in het vliegtuig niet op alle vluchten beschikbaar is of functioneert. Cathay Pacific zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of schade voor de passagier als gevolg van een poging van een passagier om de stopcontacten aan boord te gebruiken voor medische uitrusting, of van niet werkende stopcontacten aan boord.  Het gebruiken van stopcontacten aan boord is op eigen risico.
  • Alle extra accu’s die voor apparaten met eigen stroomvoorziening aan boord worden meegenomen, dienen te worden verpakt volgens de voorschriften en eisen van de relevante autoriteiten ten aanzien van veiligheid, beveiliging en gevaarlijke materialen. Zie hier voor meer informatie.

Om veiligheidsredenen is het passagiers niet toegestaan om essentiële medische uitrusting zoals POC, ventilatoren, respiratoren, couveuses of defibrillatoren aan te sluiten op de laptopstopcontacten aan boord, maar moeten in plaats daarvan beschikken over een eigen stroomvoorziening die voldoet aan alle geldende voorschriften.

Er gelden restricties voor het gebruik van DEMH tijdens bepaalde fasen van de vlucht.

Essentiële medische uitrusting kunnen worden gebruikt tijdens alle fasen van de vlucht, mits ze goed opgeborgen kunnen worden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften en ze op accu’s werken. NB: Als het hulpmiddel tijdens alle fasen van de vlucht gebruikt moet worden, mag de betreffende passagier volgens de veiligheidsvoorschriften niet in een rij bij een uitgang of een afscheidingswand zitten.

Alle niet-essentiële medische uitrusting mogen alleen aan boord worden gebruikt nadat het cabinepersoneel heeft aangegeven dat het is toegestaan, totdat het veiligheidsgordellampje aangaat ter voorbereiding op de landing. Deze hulpmiddelen dienen te zijn opgeborgen tijdens het opstijgen, taxiën en landen.

Zoals met alle draagbare elektronische apparaten aan boord van een vliegtuig heeft de gezagvoerder het recht om te verzoeken om uitschakeling van een apparaat indien hij/zij gelooft dat het de systemen van het vliegtuig beïnvloedt. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld.

Lees onderstaande informatie over beperkingen in het gebruik van specifieke apparaten.

Vernevelaars

Het gebruik van deze apparaten zal verboden worden bij een uitbraak van besmettelijke respiratoire infectieziekten, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Luchtbevochtigers

Persoonlijke luchtbevochtigers zijn niet toegestaan aan boord aangezien dit geen medische hulpmiddelen zijn.

Uitsluitend luchtbevochtigers aangesloten op medische apparatuur kunnen aan boord gebruikt worden.

Dialysemachines

Het gebruik van alle typen dialysemachines is aan boord verboden.

Passagiers mogen deze machines wel mee aan boord nemen, mits ze in de passagierscabine kunnen worden opgeborgen in overeenstemming met de geldende regels voor handbagage inzake veiligheid, beveiliging en gevaarlijke materialen.

Passagiers die een dialyse nodig hebben, wordt aangeraden de dialyse zoveel mogelijk voor of na de vlucht op de grond uit te voeren.

Passagiers kunnen gratis een redelijke hoeveelheid dialysevloeistof meenemen (de benodigde hoeveelheid voor 2 dagen kan als redelijke hoeveelheid worden beschouwd).

Passagiers die peritoneale dialyse (continu en zonder machine) aan boord nodig hebben, moeten de afvalvloeistofzak in het toilet legen en de lege dialysevloeistofzak, afvalvloeistofzak en slangen weggooien in de zak voor biologisch gevaarlijk afval. Alle naalden, spuiten en scherpe voorwerpen die tijdens de procedure zijn gebruikt, moeten worden weggegooid in de “doos scherp afval”, die aan boord van elke vlucht beschikbaar is. Passagiers die peritoneale dialyse aan boord willen gebruiken, hebben een medische verklaring (MEDA) nodig om er zeker van te zijn dat ze kunnen vliegen.

Neem contact op met het plaatselijke boekingskantoor voor meer informatie over vervoer en gebruik van medische uitrusting.

Informatie over draagbare elektronische hulpmiddelen