Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Cathay Pacific Khám phá menu của trang

Pháp lý và quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư Khách hàng của Cathay Pacific và Cathay Dragon

Chính sách Quyền riêng tư Khách hàng của Cathay Pacific và Cathay Dragon (sau đây được gọi là "Chính sách Quyền riêng tư") thể hiện cách Cathay Pacific Airways Limited và Hong Kong Dragon Airlines Limited (sau đây được gọi tắt là “Cathay Pacific,” "Cathay Dragon," hoặc "chúng tôi") thu thập, lưu trữ và xử lý các Dữ liệu Cá nhân của khách hàng (khách hàng của hãng hàng không Cathay Pacific, người dùng dịch vụ di động của Cathay Pacific, người dùng dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Cathay Pacific và Cathay Dragon và khách truy cập trang web cathaypacific.com.


Cathay Pacific và Cathay Dragon cũng cung cấp các chương trình câu lạc bộ Marco Polo ClubAsia Miles. Liên kết mở trong một cửa sổ mới do bên thứ ba vận hành và có thể không áp dụng các chính sách truy cập tương tự như chương trình của Cathay Pacific. Tuy nhiên, cả hai chương trình này đều có các chính sách quyền riêng tư riêng, và tất cả những thông tin cá nhân mà quý khách gửi theo các chương trình này đều phải tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của từng chương trình cụ thể. Để biết thêm thông tin về các chương trình này, vui lòng nhấp vào các liên kết ở trên.

Vui lòng đọc Chính sách Quyền riêng tư dưới đây để biết cách thức Cathay Pacific và Cathay Dragon sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ quý khách. Bằng việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với Chính sách về Quyền riêng tư này và việc thu thập, sử dụng, truy cập, chuyển giao, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách này.

Tại Cathay Pacific và Cathay Dragon, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và dữ liệu của quý khách. Để đảm bảo rằng bạn có thể đưa ra các quyết định có căn cứ và cảm thấy an tâm về việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân (như được định nghĩa dưới đây) cho chúng tôi khi sử dụng trang web, dịch vụ di động và các dịch vụ khác, chúng tôi đưa ra thông báo này, trình bày các thông lệ của chúng tôi và các lựa chọn mà bạn quan tâm về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin trong một số phần của trang web, các dịch vụ di động và các kênh khác của chúng tôi mà có thể được sử dụng để xác minh danh tính của bạn ("Dữ liệu Cá nhân"), bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Các thông tin cá nhân của bạn như tên, giới tính, ngày sinh, hộ chiếu hoặc những thông tin và số nhận dạng cá nhân khác về tình trạng đăng ký của bạn với bất kỳ công ty con, công ty liên kết và/hoặc cộng sự kinh doanh của chúng tôi;
 2. Thông tin liên lạc của bạn như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số fax;
 3. Thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thanh toán của bạn, bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn;
 4. Thông tin về doanh nghiệp của bạn như tên công ty, tên hoạt động kinh doanh và thông tin liên lạc có liên quan;
 5. Thông tin chi tiết về chuyến đi của bạn như thông tin chuyến bay, thông tin cá nhân của người đồng hành, thông tin liên lạc tại điểm đến, sở thích ăn uống và chỗ ngồi, sở thích về khách sạn và chuyến bay, cùng các thông tin khác liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của du khách;
 6. Các câu trả lời của bạn trong các cuộc thi và khảo sát thị trường do chúng tôi thực hiện hoặc được thực hiện thay mặt chúng tôi.

Một số Dữ liệu Cá nhân (đặc biệt có liên quan đến thông tin cá nhân và thông tin liên lạc của bạn) là bắt buộc đối với các dịch vụ cụ thể và nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu của từng dịch vụ cụ thể, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn dịch vụ đầy đủ.

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho một hoặc nhiều mục đích sau:

 1. Để xử lý và quản lý việc đặt chỗ và/hoặc dịch vụ đi lại của bạn với chúng tôi hoặc thông qua chúng tôi;
 2. Để xử lý và quản lý việc đặt chỗ và/hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoặc vận tải của bạn với chúng tôi;
 3. Để bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến có sẵn tại bất kỳ trang web nào của chúng tôi và/hoặc thông qua các kênh viễn thông khác;
 4. Để cung cấp cho bạn bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào của chúng tôi hoặc bạn có thể yêu cầu từ chúng tôi tùy từng thời điểm bao gồm cả thông báo tin nhắn văn bản (SMS);
 5. Cho các mục đích quản lý tiếp thị, quảng cáo và quan hệ khách hàng, chẳng hạn như gửi bạn thông tin cập nhật về các ưu đãi và các chương trình khuyến mãi mới nhất liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (vui lòng xem Phần 10 - "Thông báo về Tiếp thị Trực tiếp" để biết chi tiết) và tiến hành nghiên cứu thị trường;
 6. Cho các mục đích nhận dạng và xác minh liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào có thể được cung cấp cho bạn;
 7. Để liên hệ trả lời các câu hỏi của bạn;
 8. Cho khách hàng thường xuyên và chương trình tích lũy số dặm của chúng tôi;
 9. Để quản lý các cuộc thi và chương trình rút thăm trúng thưởng do chúng tôi thực hiện hoặc được thực hiện thay mặt chúng tôi;
 10. Để thông báo cho một bên thứ ba tuân thủ bất kỳ điều luật, yêu cầu pháp lý, sắc lệnh, chỉ thị hoặc yêu cầu nào từ tòa án, nhà chức trách hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền, có thể là trong hoặc ngoài Hồng Kông;
 11. Để thuận tiện cho việc thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi hoặc các công ty con, công ty liên kết và/hoặc cộng sự kinh doanh của chúng tôi cung cấp, bao gồm cả việc xác minh thông tin thẻ tín dụng với bên thứ ba và sử dụng các Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp để tiến hành quy trình đối chiếu với cơ sở dữ liệu về các giao dịch lừa đảo đã biết (do chúng tôi hoặc bên thứ ba lưu trữ).
 12. Để tăng cường an ninh, bao gồm vấn đề liên quan đến việc xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng để bảo vệ chống lại rủi ro gian lận, bao gồm việc tiến hành quy trình đối chiếu với cơ sở dữ liệu về các giao dịch lừa đảo đã biết (do chúng tôi hoặc bên thứ ba lưu trữ).
 13. Để cung cấp các dịch vụ liên quan đến sân bay và du lịch khác, như bán hàng miễn thuế và các sản phẩm du lịch trọn gói.
 14. Để xử lý mọi yêu cầu bồi thường về hành lý hoặc tổn thất.
 15. Để các công ty con, công ty liên kết và/hoặc cộng sự kinh doanh sử dụng liên quan đến bất kỳ mục đích nào nêu trên và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác có liên quan đến du lịch và/hoặc dịch vụ có liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết mà các công ty và công ty liên kết đó có thể cung cấp cho bạn tùy từng thời điểm.

Tùy từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp không nhận dạng về khách hàng để thiết kế trang web của chúng tôi tốt hơn và/hoặc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho bên thứ ba.  Tuy nhiên, thông tin này sẽ không bao giờ xác định bất kỳ người dùng riêng lẻ cụ thể nào.

Ngoại trừ những điều được nêu dưới đây, chúng tôi sẽ không cố ý hoặc chủ ý sử dụng hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp theo các cách không liên quan đến các mục đích nêu trên mà không có sự đồng ý trước của bạn. 

 

Bạn có thể yêu cầu truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ.  Nếu bạn muốn nhận được một bản sao bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của mình, nếu bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu giữ liên quan đến bạn là không chính xác, hoặc nếu bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi nắm giữ bị sử dụng ngoài phạm vi mục đích sử dụng được thông báo ở trên hoặc có được bằng các phương thức phi pháp hoặc gian lận hoặc được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của bạn, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân hoặc thông tin về các chính sách, thông lệ và các loại Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi nắm giữ phải được lập thành văn bản và gửi cho chúng tôi qua đường bưu điện đến địa chỉ của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon:

The Data Protection Officer
Cathay Pacific Airways Limited
6th Floor Cathay Pacific City,
8 Scenic Road,
Hong Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

Hong Kong Dragon Airlines Limited
tầng 5 Tòa nhà Cathay Cathay Dragon,
11 Đường Tung Fai,
Hong Kong International Airport, Lantau, Hong Kong

Chúng tôi có thể tính một mức phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu nào.

Các trang web của các công ty thuộc Tập đoàn Cathay Pacific, bao gồm CathayPacific.com và dragonair.com, ("các trang web của tập đoàn CX") sử dụng các tập tin cookie là một trong những công cụ để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm khi bạn dùng trang web của chúng tôi, và để đảm bảo rằng các trang web hoạt động đúng như bạn kỳ vọng.

Cookie là các tập tin văn bản có chứa một lượng nhỏ thông tin sẽ được trang web mà quý khách truy cập tải về máy tính hoặc thiết bị di động của mình. Chúng có thể cải thiện trải nghiệm khi bạn dùng trang web của chúng tôi, ví dụ, bằng cách ghi nhớ cài đặt tùy chọn và theo dõi quá trình bạn sử dụng trang web để chúng tôi có thể cải thiện trang web nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie khác nhau trên các trang web của tập đoàn CX:

Cookie Phiên

Những cookie tạm thời này cho phép chúng tôi liên kết các hoạt động của một người dùng trong một phiên trình duyệt. Một phiên trình duyệt bắt đầu khi bạn mở cửa sổ trình duyệt và kết thúc khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt. Cookie phiên được tạo ra tạm thời. Sau khi bạn đóng trình duyệt, tất cả các cookie phiên sẽ bị xóa.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookie phiên trên các trang web của Tập đoàn CX để phục vụ những mục đích sau:

 • cho phép bạn nhớ thông tin trên các trang thuộc các trang web tương ứng của Tập đoàn CX và tránh phải nhập lại thông tin, chẳng hạn như thông tin đăng nhập vào từng trang;
 • trong phạm vi đăng ký để cho phép bạn truy cập các thông tin được lưu trữ; và
 • trong suốt quá trình đặt chỗ để chúng tôi có thể nhớ các lựa chọn của bạn.

Cookie Ổn định

Những cookie này vẫn còn trên thiết bị của quý khách trong các phiên duyệt web. Chúng được kích hoạt mỗi khi bạn truy cập trang web mà đã tạo ra cookie cụ thể đó. Ví dụ: nếu một "cookie ổn định" được sử dụng trên một trang web để nhớ thông tin đăng nhập của quý khách, quý khách sẽ không cần nhập các thông tin đó mỗi khi truy cập trang web đó.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookie ổn định trên các trang web của Tập đoàn CX để phục vụ những mục đích sau:

 • để thu thập các số liệu thống kê tổng hợp và ẩn danh, cho phép chúng tôi hiểu cách thức người dùng sử dụng các Trang web của Tập đoàn CX, và để giúp chúng tôi cải thiện cấu trúc các Trang web đó. Chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân quý khách theo cách này; và
 • để lưu trữ trang chủ của quốc gia đến mà bạn đã chọn.

Cookie của Bên Thứ ba

Chúng tôi cũng có cookie trên các trang web do các bên thứ ba cài đặt để cho phép bạn sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng của họ được cung cấp thông qua các trang web của Tập đoàn CX.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie của bên thứ ba trên các trang web của Tập đoàn CX để phục vụ những mục đích sau:

 • để xác định và theo dõi lưu lượng truy cập trang web đến từ các băng rôn quảng cáo được đặt trên các trang web của bên thứ ba;
 • để theo dõi cách trang web của chúng tôi đang được sử dụng; và
 • để giúp bạn chia sẻ các chương trình khuyến mãi và thông tin từ các trang web của chúng tôi.

Danh sách các Cookie chính quan trọng đối với hoạt động điều hướng mong muốn trên các Trang web của Tập đoàn CX.

Nơi diễn ra

Được sử dụng để ghi lại quốc gia cư trú và lựa chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn.

mpouser

Được sử dụng để ghi nhớ ID đăng nhập của thành viên Marco Polo Club khi tùy chọn "Ghi nhớ số này" được chọn trong khi đăng nhập.

cookie phiên

Các cookie sẽ hết hiệu lực vào cuối phiên hoặc sau khi nghỉ trong 30 phút. Được sử dụng để duy trì giao dịch với Trang web của Tập đoàn CX.

Danh sách các Cookie chính được các bên thứ ba cài đặt trên các Trang web của Tập đoàn CX

Cookie hoạt động

Cung cấp phân tích trang web giúp chúng tôi hiểu cách người truy cập tương tác với các trang web, và cho phép chúng tôi tối ưu hóa trang web bằng cách phục vụ những phiên bản khác nhau cùng một lúc và ghi lại phiên bản giúp đạt được nhiều hơn một mục tiêu cụ thể để cải thiện hiệu suất trang web và tạo ra trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa và tùy biến.

Adobe Analytics, Catchpoint, Coremetrics, CoreID6, CrazyEgg, Google Analytics, Optimizely, SessionCam

Cookie chức năng

Giải pháp thẻ chứa cho phép chúng tôi quản lý phân tích trang web và các thẻ tiếp thị của bên thứ nhất. Cũng thu thập, liên kết dữ liệu và tạo hồ sơ phổ quát để tăng sự liên quan và hiệu quả chuyển nội dung.

Tealium

Cookie quảng cáo / nhắm mục tiêu lại

Cookie quảng cáo/đeo bám mục tiêu có thể được nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi cài đặt trên thiết bị của quý khách để ghi nhớ việc quý khách đã truy cập một trang web, nhằm cung cấp cho quý khách các quảng cáo nhắm mục tiêu có liên quan hơn với quý khách và để theo dõi những giới thiệu mà họ đã tạo ra và doanh số tạo ra từ các quảng cáo hoặc chiến dịch. Tuy nhiên, chúng tôi không cho các nhà quảng cáo biết danh tính của bạn.

One by AOL, Adara, Affiliate, Future, Ampex, AppNexus, Bing, Cadreon, DoubleClick, Exponential, Facebook, Flashtalking, Google, IgnitionOne, MarketOne, Media IQ, Mediamath, Rocket Fuel, Run Ads, Silverpop, Sojern, Tapad, The Trade Desk, Tribal Fusion, Turn, Twitter, Unruly Media, Yahoo, MNI, AdaptV, LinkedIn, Rubicon, Microsoft Advertising, Httpool, Ntree

Social sharing

Được sử dụng để phục vụ mục đích giúp bạn chia sẻ các phần thuộc trang web của chúng tôi với các liên hệ của bạn thông qua email và các phương tiện truyền thông xã hội. Đọc toàn bộ thông tin về cách AddThis sử dụng cookie, những thông tin họ thu thập và cách để vô hiệu hóa chúng

AddThis

Vô hiệu / Kích hoạt Cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi phần thiết đặt trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng tương tác trên các trang web của Tập đoàn CX nếu cookie bị tắt hoàn toàn.

Trừ khi cookie thuộc loại đặc biệt cần thiết, quý khách có thể rút lại chấp thuận của mình đối với cookie của chúng tôi bất kỳ lúc nào, ngay cả khi trước đây quý khách đã đồng ý. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng nếu bạn không đồng ý với một số cookie chức năng nhất định, các phần thuộc trang web của Tập đoàn CX có thể không hoạt động.

Quý khách có thể cài đặt tùy chọn cookie khi truy cập một trang web CX Group. Quý khách cũng có thể thay đổi chúng hoặc chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách đơn giản là truy cập vào mục cài đặt cookie

Tập tin Nhật ký

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền và thời gian truy cập của bạn. Thông tin này được sử dụng để phục vụ mục đích nghiên cứu của chúng tôi và tách biệt biệt với mọi dữ liệu cookie. Chúng tôi không liên kết các địa chỉ IP với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong một số ít trường hợp, địa chỉ IP có thể được sử dụng để hỗ trợ ngăn chặn và/hoặc ngăn ngừa hoạt động phạm tội hoặc lạm dụng trên trang web.

 

Trang web này chứa các liên kết tới các trang web khác do các công ty bên thứ ba điều hành với các thông lệ khác về quyền riêng tư. Bạn cần duy trì cảnh giác khi bạn rời trang web của chúng tôi và đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát Dữ liệu Cá nhân mà bạn gửi hoặc nhận được từ các bên thứ ba này.

Để duy trì tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân, cũng như để ngăn ngừa việc truy cập trái phép và đảm bảo việc sử dụng đúng Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hành chính, kỹ thuật, vật lý thích hợp để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Ví dụ như chúng tôi sử dụng giao thức Tầng Giao vận An toàn (SSL) —một tiêu chuẩn của ngành cho việc mã hóa trên mạng Internet—để bảo vệ trong khi truyền tải Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tuyến.  Khi bạn nhập các thông tin nhạy cảm như thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, những thông tin này sẽ được tự động chuyển thành các mã trước khi được gửi đi một cách an toàn trên Internet.  Tất cả Dữ liệu Cá nhân dạng điện tử mà chúng tôi duy trì được lưu trữ an toàn và bảo vệ thêm thông qua việc sử dụng các công cụ kiểm soát truy cập thích hợp.  Khi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân, các tài liệu giấy tờ chứa Dữ liệu Cá nhân sẽ được tiêu hủy an toàn và các tập tin dạng điện tử có chứa Dữ liệu Cá nhân sẽ được xóa vĩnh viễn.

Ngoài ra, để bảo vệ tốt hơn một số Dữ liệu Cá nhân, một số phần của trang web cathaypacific.com hoặc các kênh dịch vụ di động của chúng tôi sẽ không thể tiếp cận được, trừ khi bạn cung cấp thông tin nhận dạng và xác minh cá nhân, như Số thẻ Thành viên The Marco Polo Club / Asia Miles™ và Mật khẩu, hoặc đăng nhập bằng cách sử dụng ID Người dùng và mã số PIN.

Như đã nêu ở trên, trong một số trường hợp chúng tôi có thể ủy thác Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ ngoài khu vực quyền tài phán của bạn), ràng buộc họ để bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân và chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân này cho các mục đích mà chúng tôi quy định. 

Cathay Pacific và Cathay Dragon là công ty hàng không toàn cầu với các hoạt động, văn phòng, chi nhánh và các đối tác kinh doanh trên toàn thế giới.  Do đó, Dữ liệu Cá nhân quý khách gửi cho chúng tôi ở một quốc gia có thể được chuyển giao, sử dụng, xử lý, lưu trữ và truy cập trên toàn thế giới ở một hoặc nhiều quốc gia khác, như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. 

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ, chuyển Dữ liệu Cá nhân và cùng sử dụng Dữ liệu Cá nhân với các công ty con, công ty liên kết, cộng sự kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các các nhân khác mà chúng tôi cho là phù hợp, liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp cho hoặc theo yêu cầu của bạn (bất kể bên trong hoặc bên ngoài khu vực quyền tài phán của bạn).  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin này để tạo điều kiện truyền thông tin tức và thông tin về các dịch vụ và các sản phẩm như vậy hoặc cho các mục đích nêu trên, theo Mục 3, "Mục đích Thu thập và Sử dụng Dữ liệu Cá nhân."

Các thực thể mà chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với họ bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. bất kỳ công ty nào thuộc tập đoàn Cathay Pacific, bao gồm nhưng không giới hạn Hong Kong Dragon Airlines, Asia Miles Ltd., Cathay Holidays Limited, Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd. và Hong Kong Airport Services Ltd.;
 2. bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào cung cấp dịch vụ quản lý, tiếp thị và nghiên cứu, phân phối, xử lý dữ liệu, tiếp thị qua điện thoại, viễn thông, máy tính, thanh toán hoặc các dịch vụ khác cho Cathay Pacific và Cathay Dragon liên quan đến các hoạt động kinh doanh của mình;
 3. các đối tác kinh doanh khác như các hãng vận chuyển hàng không, vận chuyển đường biển hoặc đường bộ, nhà tổ chức chương trình khách hàng thân thiết và các công ty khác tham gia cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng;
 4. các tổ chức tham chiếu tín dụng;
 5. các ngân hàng và/hoặc các công ty thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và/hoặc thẻ mua hàng;
 6. cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ, các tổ chức và/hoặc cơ quan quản lý;
 7. các chuyên gia y tế, công ty bảo hiểm và các phòng khám/bệnh viện.

Trường hợp luật pháp áp dụng tại địa phương cho phép, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba:  (i) khi được pháp luật yêu cầu, theo lệnh của tòa án, hoặc để đáp ứng một trát khám hoặc yêu cầu có hiệu lực về mặt pháp lý khác; (ii) cho cơ quan điều tra; (iii) để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với bạn; (iv) theo yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan hành pháp khác (như cơ quan kiểm soát nhập cư và hải quan và/hoặc cơ quan kiểm soát biên giới); (v) có sự chấp thuận rõ ràng của bạn, hoặc (vi) chúng tôi tin tưởng một cách có thiện chí rằng việc tiết lộ là bắt buộc theo pháp luật hoặc cần thiết để làm bằng chứng biện hộ hoặc yêu cầu bồi thường về pháp lý, để được tư vấn về pháp lý, để thực hiện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi và các quyền hoặc tài sản của các công ty con hoặc công ty liên kết của chúng tôi hoặc để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của bất kỳ cá nhân nào. Điều này cũng được áp dụng khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc tiến hành thủ tục tố tụng pháp lý chống lại một người có thể đang can thiệp vào các quyền hoặc tài sản của chúng tôi, cho dù cố ý hoặc không, hoặc khi bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại do các hoạt động như vậy.

Chúng tôi cũng có thể chuyển giao bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về quý khách với tư cách là một tài sản liên quan đến việc sát nhập hoặc bán (bao gồm cả việc chuyển nhượng được thực hiện như một phần của quá trình tố tụng phá sản hoặc vỡ nợ) liên quan đến toàn bộ hoặc một phần của Cathay Pacific/Cathay Dragon hoặc như một phần của việc tái cơ cấu công ty hoặc bán cổ phiếu hoặc thay đổi khác trong quyền kiểm soát công ty.

Vui lòng lưu ý rằng Dữ liệu Cá nhân mà Cathay Pacific và Cathay Dragon thu thập hoặc có được có thể được chuyển giao cho các khu vực quyền tài phán có mức độ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân thấp hơn mức độ bảo vệ được quy định trong khu vực quyền tài phán của quý khách.  Bằng cách gửi thông tin cá nhân cho Cathay Pacific, Cathay Dragon hoặc sử dụng bất kỳ trang web nào của Tập đoàn CX, quý khách hiểu và đồng ý với việc chuyển giao nêu trên. 

 

Chúng tôi sẽ đăng trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.cathaypacific.com bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này với các dữ liệu có hiệu lực của chính sách đã thay đổi, do đó bạn có thể được thông báo về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bạn lựa chọn.  Nếu vào bất kỳ thời điểm nào chúng tôi quyết định sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn gửi theo chính sách hiện hành này theo cách khác với Chính sách về Quyền riêng tư được áp dụng vào thời điểm gửi dữ liệu, bạn sẽ được thông báo và có cơ hội chọn từ chối việc sử dụng hoặc ngăn việc sử dụng đó thông qua trang web, email hoặc bằng văn bản.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn (bao gồm tên và thông tin liên lạc) để gửi cho bạn thông tin tiếp thị như các email có chứa tin tức, ưu đãi, khuyến mãi và ưu đãi tiếp thị chung về các dịch vụ du lịch và các sản phẩm du lịch trọn gói, chương trình khách hàng thân thiết, bán hàng miễn thuế và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến du lịch như bảo hiểm du lịch, chuyên chở đến khách sạn và cho thuê xe hơi.  Tuy nhiên, trên hết, chúng tôi phải có được sự đồng ý của bạn trước khi làm như vậy. Vui lòng xem phần dưới đây về cách thức trao cho chúng tôi sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm tên và thông tin liên lạc) cho bên thứ ba bao gồm các đối tác tiếp thị của chúng tôi, các đối tác dịch vụ du lịch cho các mục đích tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của họ cho bạn, bao gồm dịch vụ du lịch và sản phẩm du lịch trọn gói, chương trình khách hàng thân thiết, bán hàng miễn thuế và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến du lịch như bảo hiểm du lịch, chuyên chở đến khách sạn và cho thuê xe hơi.  Một lần nữa, chúng tôi sẽ chỉ làm điều này nếu được bạn đồng ý.

Bạn có thể đồng ý với những điều khoản trên theo những cách sau:

 1. khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn thông qua trang web hoặc qua mẫu của chúng tôi, hãy đánh dấu vào các ô biểu thị bạn đồng ý; hoặc
 2. khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn qua điện thoại, hãy cho đại diện khách hàng của chúng tôi biết rằng bạn đồng ý

Bạn có thể chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị vào bất kỳ lúc nào mà không mất phí bằng cách:

 1. tuân theo các chỉ dẫn về “từ chối” có trong các thông báo;
 2. viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ được ghi ở trên, trong Mục 4 – "Cách Truy cập hoặc Chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân"; hoặc
 3. cập nhật đăng ký qua email của quý khách tại http://www.cathaypacific.com/cx/en_HK/latest-offers/subscribe-offers/newsletter-subscription.html để nhận bản tin CX HOẶC http://www.dragonair.com/ka/en_HK/latest-offers/subscribe-offers/ka-specials-newsletter-subscription.html để nhận bản tin KA.

Mọi dữ liệu cá nhân được cung cấp hoặc thu thập chủ yếu sẽ do Cathay Pacific và Cathay Dragon kiểm soát.

Tất cả Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong một khoảng thời gian giới hạn có liên quan đến mục đích mà dữ liệu được xử lý và theo yêu cầu của luật áp dụng.

Thông báo này được soạn bằng tiếng Anh và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và bản dịch của thông báo này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các Điều khoản và điều kiện này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 4 năm 2015.