Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Vì sao tôi không thể truy cập Wi-Fi khi máy bay ở độ cao dưới 10.000 feet?

Việc giới hạn này là để tuân thủ quy định của chính phủ. Tuy nhiên, tại một số quốc gia, Wi-Fi được cung cấp trên máy bay khi máy bay ở trên mặt đất.