Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thông tin mua thẻ Wi-Fi trên máy bay sẽ được hiển thị trên sao kê ngân hàng của tôi như thế nào?

Sao kê ngân hàng sẽ hiển thị một khoản tiền thanh toán cho “T-Mobile HotSpot GmbH”.