Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Phương thức thanh toán nào được chấp nhận đối với thẻ Wi-Fi?

Các phương thức thanh toán sau được chấp nhận đối với thẻ Wi-Fi của chúng tôi: phiếu ưu đãi, ApplePay, AliPay và thẻ tín dụng (Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, Discovery Card, China Union Pay).