Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu tôi bị ngắt kết nối thì sao?

Quý khách sẽ được tự động kết nối lại sau khi có kết nối. Quý khách có thể phải thực hiện bước thủ tục bảo mật một lần nữa, song thời gian sẽ rất nhanh.

Nếu quý khách không được tự động kết nối, hãy vào phần ‘đăng nhập’ và nhập lại tên người dùng và mật khẩu đã gửi cho quý khách qua email, có dạng file PDF hoặc được lưu trong Apple Wallet của quý khách.