Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm cách nào để lưu thông tin đăng nhập, và tôi có cần các thông tin đó trong các chuyến bay tiếp theo không?

Sau khi quý khách hoàn tất việc mua thẻ, thông tin đăng nhập của quý khách sẽ được hiển thị. Quý khách có thể chụp ảnh màn hình, copy và dán, tải xuống Apple Wallet hoặc lưu các thông tin này dưới dạng file PDF. Thông tin đăng nhập cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email của quý khách.

Thông tin đăng nhập được tạo theo thẻ Wi-Fi, do đó không cần lưu để sử dụng cho chuyến đi tiếp theo của quý khách.