Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có cần phải là một khách hàng hay một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể mới được sử dụng Wi-Fi không?

Không. Người sử dụng một lần có thể lựa chọn thanh toán tiền truy cập Wi-Fi qua các phương thức thanh toán được chấp nhận.