Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể chuyển truy cập Internet giữa các thiết bị hoặc sử dụng đồng thời trên nhiều thiết bị không?

Quý khách có thể sử dụng thông tin đăng nhập của mình để chuyển việc sử dụng sang thiết bị khác nhưng không thể sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị.