Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể sử dụng Wi-Fi để gọi các cuộc gọi qua ứng dụng tin nhắn (ví dụ như Skype, FaceTime) không?

Chúng tôi xin đề nghị quý khách không sử dụng các chức năng gọi thoại hoặc video để giữ phép lịch sự với các hành khách khác trên chuyến bay.