Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể sử dụng Asia Miles để nâng hạng chuyến bay không?

Có, nếu quý khách hoặc người thụ hưởng trong nhóm đổi thưởng của quý khách có vé đủ điều kiện với đặt chỗ đã xác nhận trên Cathay Pacific, quý khách có thể đổi phần thưởng nâng hạng. Truy cập trang Điều khoản và điều kiện hội viên của chúng tôi để biết các loại vé hợp lệ.

Phần thưởng nâng hạng tùy thuộc vào khả năng cung ứng dịch vụ. Đăng nhập để kiểm tra xem có chỗ ngồi nào đủ điều kiện để nâng hạng không nếu quý khách đã có đặt chỗ được xác nhận.