Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Rất tiếc là không. Một trong các quy định chính liên quan đến vé máy bay là phải sử dụng vé theo trình tự đã được xuất (nghĩa là lần lượt từng phiếu giảm giá). Nếu không sử dụng vé theo thứ tự, tất cả các phiếu giảm giá chuyến bay sử dụng sau vé đầu tiên sẽ bị hủy và không sử dụng được nữa.