Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể đổi điểm lấy thêm hành lý không? Có giới hạn đổi điểm lấy thêm hành lý không?

Quý khách có thể đổi Miles Plus Cash để được mang thêm hành lý miễn cước khi bay với Cathay Pacific, tùy thuộc vào lượng hành lý và tình trạng chỗ trống.

Vui lòng truy cập trang Hành lý bổ sung để biết thêm chi tiết. Chúng tôi khuyên quý khách nên thu xếp trước nếu quý khách dự định mang thêm hạn mức hành lý.