Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách có thể hủy vé hoàn toàn chưa sử dụng với một khoản phí dịch vụ là 120 USD hoặc 17.000 Asia Miles, với điều kiện phải thực hiện việc hủy vé trước ngày vé hết hạn. Số dư dặm Asia Miles đã dùng để đổi thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản hội viên của quý khách. Tiền thuế sân bay và phụ phí nhiên liệu sẽ được hoàn trả vào thẻ tín dụng ban đầu đã sử dụng, trong vòng 4 đến 6 tuần theo tỷ giá hối đoái hiện hành.

Ngoài ra, vì Phần thưởng chuyến bay thường có hiệu lực trong một năm kể từ ngày cấp. Quý khách có thể thay đổi thời gian đi với khoản phí 25 USD hoặc 4.000 Asia Miles (mẫu trực tuyến) hoặc 40 USD hoặc 6.000 Asia Miles (các kênh khác) bằng cách liên hệ với chúng tôi trước ngày đi ban đầu của quý khách. Các thay đổi tùy thuộc vào số lượng ghế sẵn có.