Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Trừ khi có quy định khác, Phần thưởng chuyến bay có hiệu lực trong một năm kể từ ngày cấp. Tuy nhiên, vé phải được xuất trước khi dặm hết hạn.