Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Có ngày tạm nghỉ nào cho phần thưởng chuyến bay không?

Ngày không khuyến mãi không áp dụng khi bay với Cathay Pacific, nhưng ghế thưởng được chỉ định trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Quý khách có thể truy cập trang Đổi vé thưởng chuyến bay của chúng tôi để kiểm tra trực tuyến về khả năng áp dụng đối với chuyến bay. Có thể áp dụng ngày cao điểm đối với một số đối tác hàng không nhất định. Vui lòng kiểm tra với các đối tác hàng không tương ứng để biết chi tiết.