Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Số dặm Asia Miles yêu cầu cho chuyến bay của quý khách phụ thuộc vào giá vé, có thể thay đổi trên trang web HK Express. Quý khách có thể tham khảo tại đây để biết số dặm Asia Miles cần thiết cho các điểm đến được lựa chọn. Xin lưu ý rằng quý khách phải chọn tối thiểu 5.000 dặm.