Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hội viên có thể thanh toán trực tiếp cho các chuyến bay HK Express bằng Asia Miles trên trang web HK Express. Sau khi chọn chuyến bay và các dịch vụ bổ sung, quý khách chỉ cần chọn "Miles Plus Cash" trên trang thanh toán.