Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Sau khi chọn chuyến bay trên trang web HK Express, quý khách có thể thêm các dịch vụ bổ sung bao gồm lựa chọn chỗ ngồi, đồ ăn và đồ uống, hành lý và U-First trong khi đặt chỗ và thanh toán tổng giá vé bằng ‘Miles Plus Cash’. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng quý khách không thể thanh toán riêng các dịch vụ bổ sung bằng Asia Miles thông qua ‘quản lý đặt chỗ của tôi’ sau khi đặt chỗ.