Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách có thể sử dụng Asia Miles để đặt vé máy bay cho bất kỳ ai. Trên trang web HK Express, quý khách có thể thêm hành khách trong phần “chi tiết về khách hàng” và xác thực tài khoản Cathay của quý khách trên trang thanh toán để đặt chỗ.