Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Có. Sau khi chọn chuyến bay và các dịch vụ bổ sung, hãy chọn "Miles Plus Cash" trên trang thanh toán, xác thực tài khoản Cathay và chọn số dặm bay quý khách muốn sử dụng. Số tiền mặt còn lại sẽ được hiển thị, có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng của quý khách.