Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Thay đổi chỉ áp dụng cho quy định về hết hạn Dặm thưởng.
  • Cơ chế tích lũy và đổi thưởng vẫn không thay đổi.
  • Tình trạng sẵn có Vé thưởng chuyến bay sẽ không bị ảnh hưởng.