Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Chúng tôi hy vọng sẽ nâng cao trải nghiệm của các hội viên đồng thời giảm thiểu mọi gián đoạn do quy định mới gây ra và sẽ có một chuyển tiếp.
  • Có hai cách để theo dõi tình trạng hết hạn Dặm thưởng của quý khách.
  • Một cách là theo sao kê hàng tháng được gửi tới email đã đăng ký của quý khách mỗi tháng.
  • Cách khác để theo dõi là đăng nhập vào tài khoản của quý khách trên asiamiles.com hoặc qua ứng dụng di động của Asia Miles.
  • Sau khi đăng nhập vào tài khoản, quý khách sẽ thấy Dặm thưởng được đặt trong hai hệ thống – hệ thống tính theo thời gian và hệ thống tính theo hoạt động mới.
  • Đối với Dặm thưởng trong hệ thống tính theo thời gian, ngày hết hạn sẽ được hiển thị để quý khách có thể theo dõi ngày hết hạn của Dặm thưởng.
  • Đối với Dặm thưởng trong hệ thống tính theo hoạt động mới, quý khách sẽ chỉ tìm thấy ngày cộng hoặc trừ Dặm thưởng cuối cùng. Quý khách có thể theo dõi ngày hết hạn của Dặm thưởng trong hệ thống tính theo hoạt động bằng cách thêm 18 tháng vào ngày cộng hoặc trừ cuối cùng.