Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 trở đi, Dặm thưởng sẽ được khấu trừ theo trình tự nhận được Dặm thưởng. Nói cách khác, Dặm thưởng trong hệ thống tính theo thời gian sẽ được sử dụng trước.
  • Khi tất cả Dặm thưởng trong hệ thống tính theo thời gian cũ được sử dụng hết, Dặm thưởng trong hệ thống tính theo hoạt động mới được khấu trừ.