Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Điều đó phụ thuộc vào số dư Dặm Thưởng trong hệ thống tính theo thời gian.
  • Dặm thưởng trong hệ thống tính theo hoạt động mới sẽ chỉ được khấu trừ khi tất cả Dặm thưởng trong hệ thống tính theo thời gian cũ được sử dụng hết.