Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Sự thay đổi này là chuyển từ một hệ thống tính theo thời gian sang hệ thống tính theo hoạt động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 (HKT), quý khách có thể duy trì hoạt động Asia Miles miễn là quý khách tích lũy hoặc đổi Dặm thưởng ít nhất một lần mỗi 18 tháng*.

    (Lưu ý: *Đối với tất cả các Dặm thưởng mới nhận được từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, ngày hết hạn Dặm thưởng được tự động gia hạn thêm 18 tháng kể từ ngày cộng hoặc trừ Dặm thưởng cuối cùng của quý khách. Tất cả Dặm thưởng được cộng vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 sẽ tiếp tục tuân theo quy định hết hạn Dặm thưởng cũ.)
  • Điều đó có nghĩa là Dặm thưởng mới tích lũy được của quý khách sẽ không còn hết hạn sau ba năm kể từ khi được cộng vào tài khoản của quý khách.
  • Theo hệ thống tính theo hoạt động mới, ngày hết hạn Dặm thưởng được gia hạn tự động thêm 18 tháng kể từ ngày cộng hoặc trừ gần nhất của quý khách, nhưng không phải là ngày hoạt động hoặc giao dịch.