Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Asia Miles tích lũy được vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 được cộng vào hệ thống tính theo thời gian và có giá trị trong ba năm kể từ tháng mà Dặm thưởng được cộng.
  • Quy định mới, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, dựa trên một hệ thống tính theo hoạt động. Điều đó có nghĩa là nếu quý khách kiếm được hoặc đổi Dặm thưởng ít nhất một lần mỗi 18 tháng, Dặm thưởng mới kiếm được sẽ vẫn hoạt động*. (Lưu ý: *Đối với tất cả các Dặm thưởng mới nhận được từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, ngày hết hạn Dặm thưởng được tự động gia hạn thêm 18 tháng kể từ ngày cộng hoặc trừ Dặm thưởng cuối cùng của quý khách. Tất cả Dặm thưởng được cộng vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 sẽ tiếp tục tuân theo quy định hết hạn Dặm thưởng cũ.)