Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Ngày hoạt động hoặc giao dịch là ngày quý khách tiến hành hoạt động hoặc giao dịch, ví dụ như chi tiêu bằng thẻ tín dụng hoặc khi quý khách đổi Dặm lấy một Phần thưởng Phong cách sống.
  • Ngày cộng hoặc trừ là ngày mà Dặm thưởng được thêm vào hoặc khấu trừ từ tài khoản của quý khách. Do đó, hai ngày (ngày hoạt động so với ngày cộng) có thể khác nhau.