Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Không yêu cầu số Dặm tối thiểu. Dặm của quý khách sẽ vẫn hoạt động với điều kiện là quý khách tích lũy được hoặc sử dụng dặm ít nhất một lần mỗi 18 tháng.*

(Lưu ý: *Đối với tất cả các Dặm thưởng mới nhận được từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, ngày hết hạn Dặm thưởng được tự động gia hạn thêm 18 tháng kể từ ngày cộng hoặc trừ Dặm thưởng cuối cùng của quý khách. Tất cả Dặm thưởng được cộng vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 sẽ tiếp tục tuân theo quy định hết hạn Dặm thưởng cũ.)