Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  • Tất cả Dặm thưởng được cộng vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 sẽ vào hệ thống tính theo thời gian.
  • Số Dặm thưởng tích lũy được vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 sẽ được chuyển vào hệ thống tính theo hoạt động mới.
  • Dặm thưởng trong hệ thống tính theo thời gian và hệ thống tính theo hoạt động mới sẽ được hiển thị rõ ràng trong tài khoản Asia Miles và bản sao kê hàng tháng của quý khách.