Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm cách nào để biết vé tôi đã mua trên trang web của Cathay Pacific có đủ điều kiện để tích lũy số dặm hay không?

Tất cả các chuyến bay do Cathay Pacific tiếp thị và khai thác đều đủ điều kiện tích lũy điểm Asia Miles khi mua vé trên trang web của Cathay Pacific.

Các chuyến bay do các đối tác hàng không của chúng tôi khai thác có thể đủ điều kiện để tích lũy dặm. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang Đối tác của chúng tôi.

Để tích lũy dặm bay với các chương trình khách hàng thường xuyên khác, vui lòng kiểm tra với đối tác tương ứng về tính đủ điều kiện của vé trước khi mua.