Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Asia Miles được trao dựa trên "khoảng cách vòng tròn lớn" tính bằng dặm giữa sân bay khởi hành và sân bay điểm đến. Với các chuyến bay nối chuyến hoặc bay thẳng có yêu cầu phải thay đổi số hiệu chuyến bay, tổng của “khoảng cách vòng tròn lớn” cho mỗi phân khúc sẽ là cơ sở cho số Asia Miles nhận được.